THÔNG BÁO 

Của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh về việc lấy ý kiến Nhân về phương án điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn

Hiện nay phương án điều chỉnh giá bán nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được các sở ngành thâm định và trình Uỷ ban nhân tính phê duyệt với mức giá bán lẻ nước sạch bình quân của công ty sẽ tăng từ 8.100 đồng/m3 lên 9.020 đồng/m3, tăng 11% sau hơn 6 năm chưa được điều chỉnh, do đó Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh thông báo đến quý khách hàng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố, huyện, thị và đài Truyền hình Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh để quỷ khách hàng được biết và đồng hành chìa sẽ với công ty trong việc sử dụng nước sạch tiết kiệm và hiệu quả. Xin trân trọng cảm ơn!

(Nội dung các văn bản kèm theo)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.568.843
    Online: 59