Trong tháng 4/2024, có 02 điều luật của Luật Đất đai 2024, 6 Nghị định và một loạt các Thông tư do các bộ, ngành ban hành chính thức có hiệu lực.

UBND thị xã tổ chức giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai 2024 cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hoà giải viên cơ sở

*Hai Điều của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 01.4.2024

Hai quy định của Luật Đất đai mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/04/2024 (sớm hơn những quy định khác) là Điều 190 quy định về các hoạt động lấn biển và và Điều 248 với các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14.

Theo quy định về hiệu lực thi hành của Luật thì Điều 190 và Điều 248 của Luật Đất đai năm 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2024, sớm hơn những quy định khác. Đây là hai quy định có tính đặc thù, liên quan đến vấn đề chủ quyền quốc gia, là tài nguyên quan trọng, tác động to lớn đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo đó Điều 190 về hoạt động lấn biển, đây là nội dung được rất nhiều cử tri là các chuyên gia, nhà khoa học cũng như nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Một lý do nữa là vấn đề lấn biển liên quan đến lợi ích quốc gia, dân tộc mà các quy định trước đây chưa rõ ràng, đến Luật Đất đai 2024 mới được hoàn thiện và Chính phủ đang dự thảo Nghị định hướng dẫn. Điều 190 quy định hoạt động lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc luật định như: Bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển; phù hợp với quy định của luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ về kinh tế, xã hội, môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, đa dạng sinh học, các yếu tố tự nhiên, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; hoạt động lấn biển phải được lập thành dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư theo quy định; phù hợp với quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị… Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ thực hiện các hoạt động lấn biển; có chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật.

  Điều 248 Luật Đất đai 2024 sửa đổi, bổ sung 9 điều tại Luật Lâm nghiệp 2017. Cụ thể, sửa đổi nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng tại Điều 14 bằng quy định “không được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng vào dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia” thành “không được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng vào dự án phục vụ quốc phòng, an ninh”. Sửa đổi Điều 15 về căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; bổ sung đối tượng được Nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng tại Điều 16; sửa đổi, bổ sung Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Điều 19…

*Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Nghị định 25/2024/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" sẽ có hiệu lực từ 15/4/2024.

Theo đó, cá nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú sẽ được xét Thầy thuốc nhân dân nếu có tài năng xuất sắc trong việc nghiên cứu, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ về y tế và đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại Điều 9 Nghị định 25 gồm:

Là chủ nhiệm ít nhất một nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ, tỉnh đã được nghiệm thu và xếp loại Đạt trở lên.

Là thành viên nghiên cứu chính trong hai nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu, có xếp loại Đạt trở lên.

Là tác giả/đồng tác giả ít nhất 01 sáng chế ứng dụng trong lĩnh vực y tế, được cấp chứng nhận độc quyền sáng chế…

*Trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" 

Từ 20/4/2024, Nghị định 28/2024/NĐ-CP về trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến sẽ có hiệu lực.

Theo đó, mốc thời gian để tính khen thưởng nêu tại Điều 5 Nghị định này gồm:

- Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ 15/7/1950 - 20/7/1954.

- Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ 21/7/1954 - 30/4/1975:

Chống Mỹ ở miền Bắc

Chống Mỹ ở miền Nam

Làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5/1972 - 12/1975

- Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc:

Chiến tranh biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 - 07/01/1979

Chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 02/1979 - 31/12/1988

Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5/1975 - 31/12/1988

Làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia từ tháng 01/1979 - 31/8/1989

Truy quét Ful-rô từ tháng 5/1975 - tháng 12/1992.

*Bổ sung các loại chứng chỉ ngoại ngữ mới được miễn thi tốt nghiệp THPT

Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) sửa đổi, bổ sung sẽ chính thức được áp dụng.

Theo đó, Quy chế mới bổ sung quy định về việc đăng ký môn ngoại ngữ như sau:

Thí sinh được ĐKDT môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông;

Đồng thời, môn Ngoại ngữ theo Quy chế mới đã được liệt kê cụ thể gồm các môn: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.

Và Thông tư 02 cũng bổ sung các loại chứng chỉ ngoại ngữ mới được miễn thi tốt nghiệp THPT gồm: Chứng chỉ TOEIC (4 kỹ năng): Nghe 275; Đọc 275; Nói 120; Viết 120; B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/B1 Linguaskill; Aptis ESOL B1; PEARSON PEIC B1; Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bậc 3 (VSTEP B1).

*Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Phương tiện phòng cháy và chữa cháy”

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy ban hành tại Thông tư 56/2023/TT-BCA sẽ có hiệu lực từ 01/4/2024.

Theo đó, yêu cầu chung với phương tiện phòng cháy, chữa cháy gồm:

- Phải kê khai, khai báo phù hợp danh mục phương tiện tại Quy chuẩn này. Nếu chưa rõ chủng loại thì phải định danh chủng loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

- Phải quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc quy định của pháp luật hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phải thực hiện kiểm định phù hợp với Quy chuẩn này cùng các quy định khác có liên quan.

Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phổ biến có thể kể đến: Vòi chữa cháy, lăng chữa cháy phun nước cầm tay, trụ nước chữa cháy, đầu nối chữa cháy, bình chữa cháy xách tay…

*Tuyển dụng dưới 6 tháng không xét lao động tiên tiến

Nội dung này được Bộ Nội vụ đề cập đến tại Thông tư 1/2024/TT-BNV quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng sẽ có hiệu lực từ 15/4/2024 tới đây.

Theo đó, theo điểm d khoản 5 Điều 1 Thông tư 1/2024/TT-BNV, những cá nhân mới được tuyển dụng dưới 06 tháng sẽ không được xét tặng danh hiệu “lao động tiên tiến”, “chiến sĩ tiên tiến”.

Ngoài ra, một số trường hợp cụ thể khác về việc bình xét danh hiệu nay được thực hiện như sau:

- Người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước, nhân dân và bị thương cần phải điều trị, điều dưỡng thì thời gian này vẫn được tính để bình xét hai danh hiệu này.

- Người đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu chấp hành tốt quy định của nợ học tập, bồi dưỡng thì tính thời gian này để bình xét danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến…

*Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc lĩnh vực y tế

Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2024/TT-BYT về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ 15/4/2024.

Theo đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 - 05 năm theo đặc thù của từng vị trí công tác. Thời hạn này được tính từ ngày có quyết định/văn bản công tác đảm nhiệm vị trí.

Trong đó, các danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực y tế phải định kỳ chuyển đổi gồm những vị trí tiếp nhận hồ sơ, cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn, thay đổi… các lĩnh vực:

Y tế dự phòng: Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm…

Khám chữa bệnh: Giấy phép hành nghề/hoạt động khám chữa bệnh, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh…

Dược phẩm, mỹ phẩm, y dược cổ truyền: Giấy đăng ký lưu hành, chứng chỉ hành nghề dược…/.

Nguyên Giang - Phòng TP


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.505.362
    Online: 129