Xác định xây dựng mô hình “Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy” có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy góp phần đảm bảo ANTT - ATXH, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã. Trong thời gian qua, thị xã Hồng Lĩnh đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, thực hiện thành công mô hình: “Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma tuý”
 
Để chủ động thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn ma tuý, từng bước đẩy lùi, tiến tới “làm sạch” tội phạm ma túy trên địa bàn, tháng 11/2023, thị xã Hồng Lĩnh đã ra mắt mô hình thí điểm “Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma tuý”.
 
Các đại biểu dự Lễ ra mắt mô hình "“Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy”

Nhằm thực hiện thành công mô hình “Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy”, BTV Thị ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên toàn địa bàn. Đồng thời, UBND thị xã  xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, các ban, ngành, đoàn thể và các phường, xã thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn thị xã. Khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn, nhất là lực lượng chuyên trách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

Các đồng chí lãnh đạo Công an Tỉnh, lãnh đạo Thị xã chứng kiến lễ ký kết ...

... Công an với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể thị xã, các phường, xã trên địa bàn đã ký cam kết không tham gia phạm tội, tệ nạn ma túy.

Để hiện thực hóa chủ trương này, thị xã Hồng Lĩnh đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết không để phát sinh tình hình phức tạp, không phát sinh tụ điểm, đường dây, điểm bán lẻ, điểm nóng liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Phấn đấu 100% phường, xã được triển khai, thực hiện, tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của mô hình, tổ chức cho người dân ký cam kết không phạm tội tệ nạn ma túy.

Công an xã Thuận Lộc treo pa no, áp phíc tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý nơi công cộng 

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Công an thị xã luôn xác định điểm mấu chốt để thực hiện thành công mô hình là ở nhận thức của người dân. Vì vậy, thời gian qua, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội, tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại ma tuý. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân, học sinh tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

                        Cán bộ Công an TX Hồng Lĩnh tuyên truyền phòng chống ma túy tại Trường THCS Bắc Hồng

Sau hơn 4 tháng triển khai mô hình, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã thực hiện tuyên truyền cho hàng ngàn người dân trên địa bàn với đa dạng thành phần như: đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh... và những người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Thị đoàn tuyên truyền và ký cam kết ....

Hội Nông dân triển khai ký cam kết thực hiện hiệu quả mô hình ....

Các cấp Hội phụ nữ Thị xã tuyên truyền và ký cam kết thực hiện mô hình Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy" 

Thực hiện mô hình “Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy năm 2024”; Ban Thường vụ Hội LHPN Thị xã đã tổ chức lễ phát động và ký cam kết thực hiện phong trào Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh với công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; tổ chức 1 cuộc tập huấn về công tác phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời chỉ đạo tổ chức 52 cuộc tuyên truyền mô hình thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy với hàng nghìn lượt hội viên tham gia.

Các cơ sở đoàn, hội, đội trên địa bàn thị xã ký cam kết tham gia thực hiện mô hình “TX Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy”

Tại các Thôn, TDP trên địa bàn, các phường, xã, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương. Qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, kết hợp với giao lưu, chia sẻ và phát tờ rơi, người dân  được cung cấp những thông tin cụ thể, chi tiết, hình dung rõ hơn về các hiểm họa của ma túy. Qua đó, người dân thấy được trách nhiệm của mình trong việc chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy”.

Hàng trăm áp phích được treo tại các nhà văn hoá tổ dân phố, thôn đã tăng hiệu quả tuyên truyền của mô hình.

Từ khi triển khai mô hình “Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma tuý” đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy, hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội cho hàng ngàn cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động, hội viên và người dân trên địa bàn. Công an thị xã Hồng Lĩnh cũng phối hợp tổ chức treo hàng trăm pano, áp phích tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý tại các tuyến đường, nhà văn hoá tổ dân phố, thôn; treo gắn hàng chục hòm thư tố giác tội phạm và niêm yết “đường dây nóng” của lãnh đạo thị xã, các phường, xã và lãnh đạo công an các cấp để Nhân dân biết, chủ động, tích cực phối hợp trong tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy.  Đồng thời, Công an thị xã, công an các phường, xã đã xây dựng bài tuyên truyền để phát qua hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma tuý.

Hộp thư tố giác tội phạm” được gắn tại các nhà văn hoá tổ dân phố, thôn để người dân tích cực phối hợp trong tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy.

Để thực hiện thành công mô hình “Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy", Công an thị xã Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sát với tình hình thực tế, kết hợp phương thức truyền thông đại chúng với các biện pháp tuyên truyền trực tiếp, chú ý phát huy hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội.

Công an phường Đậu Liêu đến tận từng hộ gia đình tuyên truyền và ký cam kết cùng thực hiện thành công mô hình 

Phường Nam Hồng tuyên truyền phòng chống ma túy bằng các tiểu phẩm sinh động, phù hợp với tình hình thực tiễn 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Công Dũng, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Để nâng cao hiệu quả của mô hình, trong thời gian tới, Thị xã Hồng Lĩnh sẽ tập trung tuyên truyền theo hướng đi vào chiều sâu và thường xuyên, đổi mới nội dung, hình thức sao cho phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, tiếp tục quan tâm công tác lập hồ sơ, đưa đối tượng vào diện quản lý, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quản lý, theo dõi người nghiện ma túy sau cai nghiện, ngăn ngừa và làm giảm tình trạng tái nghiện. Vận động người sử dụng, người sau cai nghiện và thân nhân tham gia các câu lạc bộ cai nghiện, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý trên địa bàn.Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm ma tuý; bám sát tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt giữ xử lý, không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.505.235
    Online: 9