Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, dân vận kém thì việc gì cũng khó thành công”, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi bộ BHXH thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai thực hiện công tác “Dân vận khéo” ngay từ đầu năm 2023. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, BHXH thị xã đã chọn mô hình “Dân vận khéo trong công tác tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN chuyển hình thức nhận qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt”. Mô hình đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Mô hình “Dân vận khéo trong công tác tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN chuyển hình thức nhận qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt” được BHXH triển khai thực hiện đã cụ thể hóa nội dung quan trọng trong việc thực hiện Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dung tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 21-CT/TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Quyết định số 459/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 3 năm 2023 của về việc giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị năm 2023 cho BHXH các tỉnh, thành phố; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14 tháng 1 năm 2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 143/QĐ-BHXH ngày 29/3/2023 của BHXH tỉnh về việc giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị năm 2023 cho BHXH các huyện, thành phố, thị xã và Đề án 06 của Chính phủ.

Các đồng chí lãnh đạo BHXH Tỉnh, Thị ủy - HĐND - UBND chứng kiến lễ ký kết phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giữa BHXH với các ban, nghành, đoàn thể năm 2023

Đồng chí Hồ Văn Phong, Bí thư Chi bộ, Giám đốc BHXH thị xã Hồng Lĩnh phát biểu tại Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Sau khi đăng ký mô hình, đơn vị đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo và tuyên truyền về chủ trương, tính ưu việt của hình thức nhận qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt so với hình thức nhận tiền mặt truyền thống; Chi bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trực thuộc tổ chức triển khai quyết liệt thực hiện mô hình; phát động thi đua chuyên đề tuyên truyền, vận động người hưởng các chế độ chuyển hình thức nhận qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn đơn vị; thực hiện rà lọc danh sách người hưỡng lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN dưới 70 tuổi theo từng địa bàn có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với Bưu điện thị xã, hệ thống các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên trên địa bàn và UBND các phường, xã tổ chức tiếp cận tuyên truyền, vận động người hưởng thông qua hoạt động chuyển đổi số tại các địa phương, tại các điểm chi trả hàng tháng, trực tiếp tại hộ gia đình; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã biên tập, in ấn các File âm thanh nội dung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; đặt vấn đề được các ngân hàng thương mại trên địa bàn không thu phí, trực tiếp làm thủ tục đăng ký, cấp thẻ ATM lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN ngay tại các điểm chi trả và tại hộ gia đình thay người hưỡng…

Mô hình  Dân vận khéo trong công tác tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN chuyển hình thức nhận qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt” được cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Trong quá trình triển khai thực hiện đơn vị cũng đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động, nhờ vậy các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao của viên chức, người lao động được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

BHXH thị xã phối hợp tuyên truyền, vận động người hưởng thông qua hoạt động chuyển đổi số tại các địa phương

Nhờ sự triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, sự đồng lòng, quyết tâm cao của Cấp ủy Chi bộ và đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động đơn vị nên đã đạt được kết quả nổi bật, quan trọng, tính đến 31/12/2023 có 1.674 đăng ký lĩnh chế độ qua tài khoản cá nhân ATM /4.241 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đăng ký nhận chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đạt 39,47%/36% chỉ tiêu giao, vượt 3,47% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao, tăng 274 người so với năm 2022.

Với kết quả đạt được như trên mô hình “dân vận khéo” của đơn vị đã được Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh kiểm tra, công nhận và khen thưởng, được BHXH tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua chuyên đề do BHXH tỉnh phát động.

Mô hình “Dân vận khéo trong công tác tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN chuyển hình thức nhận qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt”của Chi bộ BHXH Hồng Lĩnh vinh dự là 1 trong 14 mô hình điển hình của thị xã Hồng Lĩnh, được BTV Thị ủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023

Có thể khẳng định rằng: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 tại đơn vị BHXH thị xã Hồng Lĩnh đã tạo được sự lan tỏa, có cách làm cụ thể, hiệu quả và thực sự đi vào cuộc sống. Quá trình triển khai đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Qua đó, không những góp phần gia tăng tỉ lệ chi trả các chế độ qua tài khoản cá nhân, đem lại những lợi ích thiết thực cho người hưởng, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, đảm bảo an toàn cá nhân, người tham gia, thụ hưỡng được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định... mà còn góp phần vào công cuộc hiện đại hoá nền kinh tế - xã hội của địa phương, giúp người dân tiếp cận và sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch, gia tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh tế - xã hội, đồng thời hỗ trợ tăng cường ổn định an ninh trật tự xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.352.872
    Online: 48