Chiều ngày 8/12, UBND Thị xã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở và phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ.

Tham dự có đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện Ban An toàn giao thông Tỉnh và các đồng chí trong đoàn. Về phía Thị xã có đồng chí Nguyễn Quang Vinh, UVBTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã; Thượng tá Trần Nam Long, UVBTV Thị uỷ, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Thị xã.

Các đồng chí Trần Xuân Đức, Phó Chủ tịch UBND Thị xã; Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBMTTQ Thị xã; Trưởng phòng Tư pháp Trần Xuân Thắng chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm qua, từ khi Luật hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành, hoạt động hòa giải trên địa bàn đã từng bước đi vào nề nếp, chất lượng hòa giải ngày càng được nâng cao, số việc việc hòa giải thành chiếm tỷ lệ ngày càng cao, nhờ vậy tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng ổn định.

Đồng chí Trần Xuân Thắng, Trưởng phòng Tư Pháp báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

Trên toàn thị xã có 52 tổ hòa giải trên tổng số 52 tổ dân phố, thôn; với tổng số hòa giải viên là 346 người. Hàng năm được cũng cố và kiện toàn đảm bảo số lượng và chất lượng; đã tiến hành hòa giải 533 vụ việc, trong đó hòa giải thành 450 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành là 84%.Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam hàng năm, Phòng Tư pháp và các tổ chức, ban, ngành, địa phương đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, hiệu quả thông qua các phiên toà giải định, hội nghị, hội thảo, các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật.Trong các tổ hòa giải, nòng cốt là sự tham gia của MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận như: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân và những người có uy tín tại địa phương.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hoà giải cơ sở và công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới. 

Đại diện Thị đoàn Hồng Lĩnh phát biểu hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ

Cùng tại hội nghị, UBND Thị xã đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ trong toàn thể cán bộ,đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thị xã. Qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về giao thông đường bộ cho các tầng lớp Nhân dân.

PCT UBND thị xã Trần Xuân Đức phát biểu tại hội nghị 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đinh Văn Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kết luận, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và đội ngũ làm công tác này tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ cho công tác hòa giải và đội ngũ hòa giải viên. Phát huy vài trò mặt trận tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể và triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  để từ đó nâng cao chất lượng hòa giải.

Dịp này, UBND Thị xã đã khen thưởng 6 tập thể

và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.084.627
    Online: 80