Bảo hiểm xã hội thị xã Hồng Lĩnh được biết đến là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành BHXH Việt Nam. Các phong trào thi đua của ngành, của địa phương luôn được BHXH thị xã tích cực hưởng ứng, diễn ra sôi nổi với nhiều sáng tạo, đổi mới. Với khí thế thi đua mạnh mẽ, BHXH thị xã Hồng Lĩnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Trung tâm kinh tế, xã hội phía Bắc Tỉnh nhà.

BHXH Hồng Lĩnh vinh dự nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành BHXH Việt Nam

Hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thấm nhuần lời dạy sâu sắc đó, trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh  nhưng với với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức thực hiện chính sách, chế độ, quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn theo phân cấp quản lý của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và quy định của pháp luật, cán bộ và nhân viên BHXH thị xã Hồng Lĩnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng đồng sức đồng, lòng quyết tâm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Nhiều phong trào thi đua được BHXH thị xã Hồng Lĩnh phát động lồng ghép thông qua các hội nghị

Các phong trào thi đua của BHXH thị xã Hồng Lĩnh phát động có chiều sâu, xác định rõ mục tiêu, phạm vi đối tượng thi đua và đã đề ra các chỉ tiêu, nội dung thi đua cho từng đơn vị trực thuộc. Thông qua đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, động viên công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần lao động hăng say, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt phong trào thi đua: “Chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021 – 2022”.

BHXH thị xã Hồng Lĩnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đồng hành của BHXH Tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, những năm qua, BHXH thị xã Hồng Lĩnh đã có những giải pháp, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, đó là: Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức thực hiện BHXH, BHYT ; đặc biệt  đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại đơn vị nên đã phát huy được tính sáng tạo, đổi mới, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao của mỗi viên chức, người lao động, qua đó nhân rộng các điển hình tiến tiến, cách làm hay của tập thể và các cá nhân thuộc đơn vị.

Ông  Hồ Văn Phong, Giám đốc BHXH Hồng Lĩnh người luôn trăn trở để tìm ra các giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm đồng thời động viên cán bộ,, nhân viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, BHXH Hồng Lĩnh đã động viên cán bộ, nhân viên phát huy những đề tài, sáng kiến, mô hình của tập thể và cá nhân, để áp dụng phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị như : Sáng kiến “Tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ người dân trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân cấp xã” ;

 

Sáng kiến : Một số giải pháp truyền thông trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; Giải pháp nâng cao tỷ lệ người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng và chi 3 chế độ ngắn qua tài khoản cá nhân; sáng kiến Giải pháp nâng cao tỷ lệ cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và Tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện một số giải pháp đồng bộ số căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội (BHXH); sử dụng dữ liệu từ chương trình VssID để cập nhật thông tin của người tham gia;

Hay như các sáng kiến: Giải pháp khai thác dữ liệu, phối hợp các ngành có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác rà soát doanh nghiệp, hợp tác xã; hộ kinh doanh cá thể phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn TX Hồng Lĩnh; Giải pháp phát triển người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ ATM thông qua giấy ủy quyền, chậm nhận và trích xuất dữ liệu hàng tháng; và giải pháp sử dụng phương pháp liên kết giữa các biểu mẫu lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hỗ trợ nhân viên thu tiết kiệm thời gian và chính xác

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Thị xã Hồng Lĩnh chứng kiến công tác ký kết phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023 với các phòng, ngành, địa phương, đơn vị

Cán bộ BHXH thị xã phối hợp tuyên truyền nhóm nhỏ tại hộ gia đình 

Nhờ có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan đã đem lại những kết quả nổi bật, cụ thể:

Năm 2021: Phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đạt 108% kế hoạch năm; Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 103% kế hoạch năm; Tổng số người tham gia BHXH đạt 8.890 người, tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 44% lực lượng lao động trong độ tuổi, phát triển người tham gia BHYT đạt 104% kế hoạch năm, tỷ lệ bao phủ 96% dân số; BHYT học sinh 2021-2022 sớm đạt 100%; Cài đặt VssID: số người đăng ký cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số là 12.160 người/6.961 kế hoạch, đạt 175%; Phối hợp, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 116/NQ-CP về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng Covid-19

BHXH Hồng Lĩnh phối hợp với Hội nông dân Thị xã trao hỗ trợ 44 hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện

Năm 2022: Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đạt 106% kế hoạch giao. Tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 47% lực lượng trong độ tuổi có khả năng lao động (vượt 3% chỉ tiêu HĐND thị xã giao). Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97% dân số có BHYT (vượt 2% chỉ tiêu UBND tỉnh giao); BHYT học sinh 2022-2023 sớm đạt 100% học sinh tham gia BHYT; Phát triển người hưởng lương hưu và trợ cấp qua thẻ ATM có 1.386 người đăng ký/4.245 người hưởng, đạt đạt 32,66%/32%  KH giao (tăng 235 người so với năm 2021);

BHXH Hồng Lĩnh ra quân tuyên truyền lưu động 

Kết quả xếp loại năm 2021, 2022: Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; BHXH thị xã Hồng Lĩnh được Cờ thi đua của BHXH Việt Nam và dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành BHXH Việt Nam, các đoàn thể được xếp loại xuất sắc.

 Đơn vị điển hình tiên tiến của ngành BHXH Tỉnh giai đoạn 2021 - 2022 

Tự hào về những kết quả đạt được, Ông Hồ Văn Phong - Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Hồng Lĩnh cho biết thêm: Để có được kết quả trên là sự cố gắng không ngừng của đội ngũ cán bộ BHXH, trăn trở, lăn lộn và sáng tạo  thì trong chỉ đạo điều hành phải phát huy vai trò của người đứng đầu phải nghiêm chỉnh chấp hành, nêu gương, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo gắn với trách nhiệm cá nhân phụ trách, luôn lắng nghe và thấu hiểu và là trung tâm đoàn kết nội bộ trong đơn vị.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan BHXH phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để tham mưu cấp ủy chính quyền Thị xã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời đưa chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHYT vào nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết của HĐND thị xã về kế hoạch phát triển KT-XH,

...tuyên truyền đến các đối tượng trẻ để vận động họ tham gia BHHX tự nguyện.

Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền thị xã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn; Cung cấp thông tin, đề xuất các đoàn chỉ đạo công tác cơ sở của thị xã khi về làm việc với các địa phương, đơn vị lồng ghép nội dung chỉ đạo, đôn đốc cơ sở thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nhất là việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn.

Tranh thủ ngày nghỉ, ngày lễ cán bộ BHXH tuyên truyền các chính sách về BHXH, BHYT tại các Chợ, Trung tâm thương mại 

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Trước hết, thể hiện trong sinh hoạt, trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch công tác của cơ quan được thảo luận dân chủ, kết luận theo đa số, phân công cho từng tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện.Thường xuyên làm tốt công tác thi đua khen thưởng, việc xếp loại lao động hàng quý đối với viên chức, người lao động phải dân chủ, công khai, công bằng, tuyệt đối không luân phiên kết quả, phải lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo căn bản trong đánh giá xếp loại đối với cán bộ, viên chức. Trong đó, chủ động việc ứng dụng các phần mềm trong điều hành công việc là giải pháp hỗ trợ đắc lực trong công tác điều hành công việc, qua đó để giao việc trực tiếp từng bộ phận, cá nhân, nắm bắt được việc xử lý, giải quyết trả kết quả đúng hẹn, trể hẹn cũng như thống kê được các số liệu về kết quả thực hiện.

 Các cá nhân của BHXH Hồng Lĩnh được BHXH tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2023.

Với những kết quả đạt được, tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, giai đoạn 2021 -2025 do  BHXH tỉnh tổ chức vào ngày 15/6 vừa qua, BHXH Hồng Lĩnh vinh dự nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành BHXH Việt Nam; đạt đơn vị điển hình tiên tiến của ngành BHXH giai đoạn 2021 - 2022 và 2 cá nhân của BHXH Hồng Lĩnh được BHXH tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2023.

Dẫu biết rằng trong thời gian tới có rất nhiều khó khăn nhưng cán bộ, CNVC BHXH thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục quyết tâm đồng sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn để phối hợp với các ngành, các phường, xã, cơ quan, đoàn thể từ thị đến cơ sở để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, chỉ tiêu được giao. 

Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, bề dày kinh nghiệm và sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ và sựu ủng hộ của các cấp, các ngành, các địa phương, BHXH Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị do ngành và cấp ủy, chính quyền Thị xã giao cho, góp phần tích cực vào sự nghiệp an sinh xã hội trên địa bàn./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.084.189
    Online: 49