Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều nay 26/12 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp đã điều hành thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung đại biểu HĐND và cử tri quan tâm.

Trước khi thảo luận, HĐND thị xã tiếp tục nghe báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và nghe phát biểu của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Đặng Ngọc Sơn về công tác tham gia xây dựng chính quyền.

Chủ tịch UBMTTQ thị xã Đặng Ngọc Sơn báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Thị ủy Lê Thành Đông đánh giá cao những kết quả đạt được  trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thị xã, đồng thời chỉ ra những khó khăn, tồn tại hạn chế để kỳ họp HĐND thị xã tìm giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2023.

Bí thư Thị ủy Lê Thành Đông phát biểu tại kỳ họp

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Tiếp tục bám sát các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII và các Nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy những kết quả đạt được, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.; Phát huy những kết quả đã đạt được, HĐND Thị xã cần tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, kịp thời chuyển tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền và thường xuyên đôn đốc giám sát việc giải quyết đảm bảo thấu đáo, nghiêm túc. Tuyên truyền, phối hợp tổ chức các văn bản chỉ đạo của TW, tỉnh và thị xã về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau tết Quý Mão năm 2023.

 Ngay sau kỳ họp đề nghị HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở tập trung cao cho công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân chương trình, nội dung nhất là các Nghị quyết được HĐND Thị xã thông qua, sớm thể chế hóa để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Đề nghị HĐND các phường, xã tổ chức kỳ họp của cấp mình để triển khai các nghị quyết, kết luận kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã và đánh giá tình hình triển khai kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2023.

Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Thăng Long điều hành phiên thảo luận

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đồng tình nhất trí cao với các báo cáo được trình tại kỳ họp, qua báo cáo đã đánh giá cơ bản, toàn diện trên các lĩnh vực, có sự phân tích, nhận định về ưu điểm, kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2023. Bên cạnh đó các đại biểu cũng đã gửi tới kỳ họp một số vấn đề mà đa số cử tri quan tâm.

Đại biểu Nguyễn Quốc Dũng, Tổ đại biểu số 3 bầu tại phường Bắc Hồng thảo luận một số nội dung: Về nhiệm vụ và một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - XH, bảo đảm QP - AN năm 2023 kiến nghị, đề xuất một số nội dung như sau: Đề nghị HĐND thị xã xem xét thêm về chỉ tiêu xây dựng mới nhà văn hoá. Hồ sơ xây dựng mới nhà văn hóa TDP 8 Bắc Hồng theo cơ chế hỗ trợ của Nghị quyết 37 đã được trình UBND thị xã, nhưng đến nay chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. Đề nghị xem xét, có cơ chế hỗ trợ 2 phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đối với tuyến đường quy hoạch từ 9-15m thì có đơn vị làm quyết liệt trong vận động GPMB, nâng cấp mở rộng đường nhưng cũng có đơn vị làm cầm chừng, mức hỗ trợ 50% giá trị tài sản trên đất GPMB rất khó khăn. Đề nghị quyết toán và cấp kinh phí các công trình chỉnh trang đô thị đã hoàn thành từ năm 2021 đến nay. Vấn đề an ninh trật tự, đề nghị các ngành chức năng của thị xã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng học sinh điều khiển xe máy điện tham gia giao thông không sử dụng đèn sáng vào ban đêm; mô tô trên 50cm3, không đội mũ bảo hiểm, chở người quá quy định, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông….

Đại biểu Nguyễn Trí Anh - Tổ đại biểu HĐND thị xã số 6, bầu tại xã Thuận Lộc gửi tới kỳ họp một số ý kiến cử tri còn băn khoăn trên lĩnh vực giáo dục về việc hiện nay, giáo viên Văn hóa cấp tiểu học còn thiếu; ở một số trường học còn phải nhập lớp để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên trước mắt, cũng như để phục vụ công tác xây dựng các hạng mục công trình xây dựng cơ bản trong nhà trường

Đại diện tổ đại biểu số 1 tại phường Trung Lương đại biểu Nguyễn Công Lộc nêu rõ: Cần có phương án di dời đường điện 35 trong quy hoạch mở rộng khuôn viên đối với các Trường MN, TH  trên địa bàn phường Trung Lương. Cần nâng thêm về số lượng nhà văn hóa được khởi công xây dựng trong năm 2023 ở mức cáo hơn vì riêng địa bàn phường Trung Lương số đăng ký đã đến 5 Nhà văn hóa; Đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo và có sự hướng dẫn cụ thể về xác định trách nhiệm, thẩm quyền quản lý các cụm công nghiệp nói chung và cụm công nghiệp làng nghề Trung Lương nói riêng theo tinh thần nghị định số 68 năm 2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Hiện nay BTV đã có thông báo kết luận, UBND thị xã đã có kế hoạch triển khai cho các đơn vị thực hiện việc giải quyết tồn đọng trong giao đất trái thẩm quyền, giao đất công ích, để đảm bảo được đứng thời hạn xử lý thì rất cần sự hướng dẫn, giúp đỡ của các phòng, ban chuyên môn thị xã để các địa phương tháo gỡ khó khăn việc cấp đổi, sữa sai sót giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp như phường Trung Lương,  giải quyết được vấn đề này sẽ góp phần giải quyết tồn đọng đất đai liên khi triển khai giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh, khi nhà đầu tư được chấp thuận dự án đầu tư...

Đại biểu Thái Lương - Tổ Đại biểu HĐND thị xã số 5, bầu tại phường Đậu Liêu: đề nghị Tỉnh cho tuyển dụng đủ các chức danh, như phường Đậu Liêu hiện nay còn thiếu; cần rà soát xử lý nghiêm minh các doanh nghiệp lợi dụng vào  thuê đất chờ chuyển nhượng, đầu tư chậm tiến độ, xây dựng không đúng qui hoạch, sản xuất không đúng theo danh mục được duyệt ban đầu, gây ô nhiểm môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân;…

Đại biểu Lê Hồng Thành - Tổ đại biểu HĐND thị xã số 2, bầu tại phường Đức Thuận đề nghị UBND thị xã quan tâm sớm đầu tư công trình hạ tầng khu dân cư (7,8) tại TDP Thuận Hồng đã được UBND thị xã Hồng Lĩnh phê duyệt quy hoạch tại QĐ số 237, ngày 25/8/2021 để các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp tại khu quy hoạch này sớm ổn định cuộc sống. Trụ sở làm việc của phường Đức Thuận được đầu tư xây dựng năm 2005 đã xuống cấp rất cần được đầu tư sữa chữa, nâng cấp. Đề nghị HĐND thị xã ban hành Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ thực hiện xây dựng phường Đức Thuận đạt chuẩn đô thị văn minh. Đề nghị HĐND, UBND thị xã có kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ThU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường lãnh đạo phát triển du lịch văn hóa, tâm linh trên địa bàn thị xã đến năm 2025. Quan tâm Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tạo điều kiện nguồn lực để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng.

Đại biểu Trần Quốc Chế - Tổ đại biểu  HĐND thị xã số 4, bầu tại phường Nam Hồng: Hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp sản xuất về đầu tư trên địa bàn nên có chiến lược để hổ trợ các tiêu thụ sản phẩm nhằm giúp đỡ doanh nghiệp phát triển. Đề nghị UBND thị xã có kế hoạch đầu tư hệ thống xử lý nước thải trong các cụm công nghiệp hiện nay như cụm công nghiệp Nam Hồng đã được thành lập từ lâu, các doanh nghiệp đã đầu tư gần được lấp đầy nhưng hệ thống xử lý nước thải chưa có nên ảnh hưởng đến môi trường. Đề nghị HĐND, UBND thị xã cho chủ trương cùng với phường khảo sát để đề nghị điều chỉnh quy hoạch một số tuyến bất khả kháng như đường Nguyễn Xuân Linh để vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang, nếu giữ nguyên quy hoạch thì trước mắt  cho thực hiện chỉnh trang theo hiện trạng. Đề nghị thị xã có lộ trình đầu tư vĩa hè, điện chiếu sáng các tuyến đường có tên đã đảm bảo chỉ giới vì theo chủ trương của UBND thị xã là phải làm đồng bộ nên không thực hiện theo chỉnh trang đô thị nhằm giúp phường trong việc hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh.

Tiếp tục chương trình làm việc, kỳ họp thứ 11 HĐND Thị xã, khóa VII đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên tinh thần hỏi nhanh, đáp gọn đi thẳng vào các vấn đề các đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp đã nhận được 8 ý kiến chất vấn và được chủ tọa kỳ họp phân thành 4 nhóm ý kiến cơ bản trên các lĩnh vực để đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan trả lời làm rõ về các vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. Các câu hỏi đã được Thường trực HĐND thị xã gửi UBND thị xã chuyển tới cơ quan chức năng liên quan làm rõ. Để phiên chất vấn và trả lời chất vấn đạt hiệu quả, Chủ tọa kỳ họp đề nghị các đại biểu, đại diện cơ quan chức năng phát huy cao trách nhiệm, đưa ra những giải pháp thực hiện cụ thể. Các ngành, địa phương có trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực đại biểu chất vấn trực tiếp tham gia giải trình tại phiên họp.

Đại biểu Hoàng Bá Khang chất vấn tại kỳ họp

Nhóm ý kiến được nhiều cử tri quan tâm là trên lĩnh vực giao thông, đô thị như: nguyên nhân số lượng các công trình chỉnh trang đô thị năm 2022 giảm sâu so với năm 2021? Có hay không việc chậm thanh quyết toán các công trình chỉnh trang đô thị? Trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới?...

Trưởng phòng QLĐT Phan Thanh Tùng trả lời chất vấn

Trả lời vấn đề này, đồng chí Phan Thanh Tùng – Trưởng phòng Quản lý đô thị thay mặt UBND thị xã đã giải trình: Số lượng các công trình chỉnh trang đô thị năm 2022 giảm sâu so với năm 2021 là do các nguyên nhân sau: Trong những năm qua, các phường, xã đã tập trung triển khai thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị, do đó, số lượng các công trình chỉnh trang đô thị năm 2022 có giảm so với các năm trước.  Việc đăng ký danh mục của các phường, xã trong năm 2022 không giảm nhiều, theo danh mục các phường xã đề xuất với tổng số 87 công trình chỉnh trang và 8 nhà văn hóa. Năm 2022, UBND thị xã đã thẩm định, phê duyệt 42 công trình chỉnh trang và 08 nhà văn hóa để tập trung triển khai trong năm 2022; lý do cắt giảm đối với các công trình quy mô nhỏ và khuyến khích huy động nguồn ngân sách phường xã đầu tư và đắc biệt là Bắc Hồng, Nam Hồng triển khai đầu tư thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 về việc ban hành một số cơ chế hỗ trợ xây dựng phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh. Ủy ban nhân dân thị xã tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các tuyến đường mở rộng lộ giới theo quy hoạch từ 9-15m.

Về việc chậm thanh quyết toán các công trình chỉnh trang đô thị. Trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới? Trong thời gian qua, UBND thị xã đã chỉ đạo đẩy nhanh công tác quyết toán hoàn thành, trong năm 2022 đã quyết toán trên 75 công trình chỉnh trang đô thị. Tuy vậy, công tác quyết toán vẫn còn chậm so với yêu cầu, chủ yếu các nguyên nhân như sau: Chủ đầu tư (UBND các phường, xã) chưa làm tròn trách nhiệm trong quá trình tổ chức thi công dẫn đến một số công trình đang thi công sai thiết kế được duyệt nhưng Chủ đầu tư chưa kịp thời báo cáo với UBND thị xã để xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thành công trình cũng thanh quyết toán công trình; Công tác phối hợp giữa Chủ đầu tư với đơn vị thi công, đơn vị thiết kế trong lập hồ sơ, thủ tục trình quyết toán công trình hoàn thành chưa khoa học, đồng bộ, thiếu kịp thời. Cán bộ thực hiện công tác thẩm tra quyết toán ở phòng TCKH còn thiếu; có lúc chưa tập trung cao, phối hợp với các đơn vị liên quan có lúc chưa chặt chẽ, chưa khoa học.

 Về trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới: Chủ đầu tư cần tập trung tăng cường vai trò, trách nhiệm, thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị thi công trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo thi công đúng thiết kế được duyệt; đồng thời phải báo cáo kịp thời với UBND thị xã để xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế (nếu có); Tăng cường công tác phối hợp giữa Chủ đầu tư với đơn vị thi công, đơn vị thiết kế trong lập hồ sơ, thủ tục trình quyết toán công trình hoàn thành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; Tăng cường công tác phối hợp giữa Chủ đầu tư với các phòng, ban chuyên môn cấp thị (Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài chính - Kế hoạch) trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trưởng phòng TCKH Nguyễn Thái Diễn trả lời chất vấn

Ông Nguyễn Thái Diễn - Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch trả lời vấn đề chậm thanh quyết toán các công trình chỉnh trang đô thị ? Giải ngân về chỉnh trang đô thị chậm có nhiều cơ quan liên quan, thị xã thừa nhận có những thời điểm giải ngân chậm. Theo yêu cầu quyết toán hiện nay phải đầy đủ các loại hồ sơ, quy trình theo quy định của nhà nước; việc quyết toán chậm liên quan trách nhiệm chủ đầu tư, phòng TC-KH, các đơn vị thẩm định, nghiệm thu công trình và cả UBND phường, xã. Thời gian tới UBND thị xã sẽ chỉ đạo khắc phục, thanh quyết toán kịp thời.

Về các nội dung khác, Chủ tọa kỳ họp yêu cầu UBND thị xã tiếp thu những nội dung được đại biểu chỉ ra, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Sáng mai 27/12, kỳ họp tiếp tục phiên chất vấn và giải trình các ý kiến của cử tri và thực hiện các nội dung còn lại của kỳ họp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.489.915
    Online: 52