Thực hiện Quyết định số 273 - QĐ/ThU, ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Thị ủy, chiều ngày 28/7, Trung tâm Chính trị thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy đã tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa IX. Tham dự khai mạc có đồng chí Lê Thị Vân – Trưởng phòng Lý luận & Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy cùng các đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy phường, xã.

Đại biểu và học viên dự khai mạc lớp sơ cấp lý luận khóa IX

Tham gia lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa này, có 46 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bản trên địa bàn thị xã. Trong thời gian 01 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu 18 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Mô hình kinh tế tổng quát; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội;… Ngoài ra, các học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế, thăm quan một số mô hình phát triển kinh tế để bổ sung kiến thức cho thi tốt nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy đã giao nhiệm vụ cho giảng viên, học viên tham gia lớp học đảm bảo nghiêm túc, thực hiện quy chế lớp học theo quy định; chấp hành nghiêm túc thời gian lên lớp, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Các học viên được các tổ chức cơ sở đảng cử đi học là điều kiện thuận lợi để các học viên tiếp cận với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chủ trương của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, chủ động tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Đây là điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp tục theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn theo quy định của Trung ương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.756.930
    Online: 236