Chiều ngày 22/7, BTV Thị uỷ đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ thị xã mở rộng để sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XII “về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH  Trung ương Đảng khoá XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động  của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ. Các đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, Thị uỷ Hồng Lĩnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; chú trọng việc phát triển đảng viên mới. Việc sơ tổng kết và quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tập trung thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới và đạt được nhiều kết quả.

Đồng chí Lê Văn Bình, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thị uỷ báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH  Trung ương Đảng khoá XII

Trên lĩnh vực kinh tế, 6 tháng đầu năm, thị xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế ước đạt 2.592 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm, tăng 21% so với cùng kỳ. CN-TTCN phát triển khá, giá trị sản xuất ước đạt trên 532 tỷ đồng, tăng 11,1 % so với cùng kỳ; Thương mại, dịch vụ khá sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 1.186 tỷ đồng, tăng 8,07% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.067 tỷ đồng, bằng 57,7% kế hoạch, tăng 78,4% so với cùng kỳ, Thu hút mới 3 dự án của các hộ gia đình cá nhân, tổng vốn đầu tư đăng ký 53,31 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, giao thông, xây dựng, chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh, đã khởi công xây dựng 10/42 công trình. Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi động tạo dấu ấn tốt đẹp trong tầng lớp Nhân dân; Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của quên hương, đất nước, nhất là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã Hồng Lĩnh; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh. Quốc phòng - An ninh được củng cố và tăng cường, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị  6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Đối với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH  Trung ương Đảng khoá XII, trong 5 năm qua, thị xã đã bám sát nội dung Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết với quyết tâm cao, tích cực, chủ động, thực hiện có trọng tâm trọng điểm, có lộ trình phù hợp, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, đảm bảo tiến độ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Đặng Thanh Hải - TUV - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị của đồng chí  của đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ và  kết luận của đồng chí Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã chỉ ra một số nhiệm vụ cần tấp trung trong thời gian tới đó là:  các  phường xã, cơ quan đơn vị bám sát và đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; trong quá trình lãnh đạo cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; soát xét lại kế hoạch thực hiện nhiệm vụ để tập trung thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu đề ra; quan tâm công tác kiểm tra có dấu hiệu vi phạm;  đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng các mô hình dân vận khéo; tiếp tục đẩy mạnh phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng xã Thuận Lộc thành phường; tập trung thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư công, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quan tâm công tác an ninh quốc phòng, chú trọng xây dựng các mô hình  đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư, tổ dân phố…./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.756.303
    Online: 44