Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh; chiều ngày 14/7/2022, Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh phối hợp UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở và pháp luật về thừa kế cho Tổ trưởng và thư ký các tổ hòa giải trên địa bàn thị xã. Về tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng, Trưởng phòng PBGDPL, đồng chí Thiều Thị Chiên, Phó trưởng phòng PBGDPL Sở Tư pháp, đồng chí Võ Quốc Hoàng, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

Đại biểu thị xã có đồng chí Đinh Văn Hồng - UVBTV Thị ủy, PCT UBND thị xã, lãnh đạo và chuyên viên phòng Tư pháp cùng hơn 100 đại biểu là tổ trưởng và thư ký các tổ hòa giải trên địa bàn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Võ Quốc Hoàng, Trưởng phòng Hành chính- tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh truyền đạt các nội dung của pháp luật thừa kế, di chúc, việc chứng thực, công chứng văn bản phân chia di sản thừa kế, các quy định của pháp luật khi xẩy ra tranh chấp về quyền thừa kế, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Võ Quốc Hoàng phổ biến các quy định pháp luật về thừa kế

          Cùng với đó, Hội nghị được đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng, Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hòa giải, chế độ, chính sách với hòa giải viên, đồng thời đưa ra những tình huống hòa giải thực tế trong đời sống cho các đại biểu trao đổi và rút kinh nghiệm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng truyền đạt các nội dung về hòa giải

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, các tổ trưởng và thư ký tổ hòa giải trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã được truyền đạt nhiều nội dung liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở. Sau hội nghị này, phòng Tư pháp thị xã sẽ tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền về các nội dung này tại 6 phường, xã  để tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể 372 hòa giải viên trên địa bàn toàn thị xã để các hòa giải viên nắm rõ các quy định của pháp luật nói chung và hòa giải nói riêng nhằm phục vụ tốt cho công tác hòa giải ở cơ sở./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.761.930
    Online: 55