Theo nội dung thông báo số 138/TB-UBND ngày 30/5/2022 của UBND thị xã Hồng Lĩnh và Thông báo số 73/TB-SNV ngày 25/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; cụ thể tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thi tuyển 05 vị trí công chức làm việc tại UBND thị xã Hồng Lĩnh, cụ thể:

            1. Về số lượng chỉ tiêu, tên vị trí việc làm, trình độ chuyên môn vị trí cần tuyển dụng tại UBND thị xã Hồng Lĩnh:

            - Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu công chức; trong đó:

            + Phòng Tư pháp: 01 chỉ tiêu; Vị trí việc làm: Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính; Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành Luật.

            + Phòng Tài chính - Kế hoạch: 01 chỉ tiêu; Vị trí việc làm: Quản lý Kế hoạch và đầu tư; Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Kinh tế, Tài chính - ngân hàng, Kế toán.

            + Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 chỉ tiêu; Vị trí việc làm: Quản lý đất đai; Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành Quản lý đất đai.

            + Phòng Quản lý đô thị: 02 chỉ tiêu, trong đó:

            01 vị trí việc làm: Quản lý Giao thông vận tải; Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Khai thác vận tải; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

            01 vị trí việc làm: Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị; Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng đô thị, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

            2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển:

            - Thời gian tiếp nhận hồ sơ (Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ): Kể từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

            - Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TTBTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi, Sở Nội vụ sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh theo quy định.

            3. Địa chỉ nộp hồ sơ dự tuyển, họ tên và số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của bộ phận và người tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

            - Địa chỉ nộp hồ sơ dự tuyển: Tại UBND thị xã Hồng Lĩnh (nộp qua Phòng Nội vụ); địa chỉ: Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

            - Họ tên và số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của bộ phận và người tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Trưởng phòng Nội vụ, UBND thị xã Hồng Lĩnh; Số điện thoại: 0941.082.969; địa chỉ thư điện tử: thuthuynvhl@gmail.com.  

(Thông tin chi tiết tại các file đính kèm)

            Vậy, UBND thị xã Hồng Lĩnh thông báo để các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định./

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.762.069
    Online: 133