Ngày 21/4, Hội Nông dân thị xã phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ và hội viên, nông dân cấp cơ sở tại phường Đức Thuận và xã Thuận Lộc.

Cán bộ, hội viên Hội nông dân phường Đức Thuận được bồi dưỡng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cán bộ, hội viên Hội nông dân xã Thuận Lộc được bồi dưỡng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Tại lớp tập huấn hơn 100 đại biểu là cán bộ Hội nông dân, đại diện HTX, các Tổ hội nông dân nghề nghiệp và các hội viên nông dân phường Đức Thuận và xã Thuận Lộc đã được quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quán triệt Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 98/2020/NQ-HĐND ngày 26/12/2020 của HĐND thị xã về chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tự nguyện.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội thị xã tuyên truyền chính sách BHXH - BHYT tại phường Đức Thuận

Đồng chí Bùi Tuấn - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy quán triệt các chỉ thị, nghị quyết cho hội viên Hội Nông dân phường Đức Thuận

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân là việc làm thường xuyên và hết sức cần thiết, thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao trình độ nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân trong thực hiện các chủ trương đường lôi của đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác hội và phong trào nông dân cũng như tạo thuận lợi cho cán bộ, hội viên nông dân được tiếp cận các cơ chế chính sách mới để tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả trong sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo sức khỏe và an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người nông dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.661.559
    Online: 27