Sáng ngày 27/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở với 466 điểm cầu và hơn 27.800 đại biểu tham dự.

Tại thị xã Hồng Lĩnh có 28 điểm cầu, với gần 2.400 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu cấp thị xã có các đồng chí Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã, Nguyễn Thăng Long – PBT thường trực Thị ủy, Nguyễn Huy Hùng – PBT Thị  ủy – Chủ tịch UBND thị xã.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong - giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chuyên đề chính là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bằng vốn kiến thức phong phú với những liên hệ đa chiều, PGS.TS Bùi Đình Phong đã phân tích, cung cấp những nội dung cơ bản; ý nghĩa lý luận, thực tiễn và một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

PGS.TS Bùi Đình Phong nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Cũng tại hội nghị, đại biểu được cung cấp thông tin về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Theo đó, đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Bởi, CNXH vẫn là tương lai của xã hội loài người; là ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Các đại biểu của Đảng bộ phường Bắc Hồng tại điểm cầu Nhà văn hóa thị xã 

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy bám sát các kết luận, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh nhằm tiếp tục chỉ đạo tổ chức hoàn thành kế hoạch học tập, nghiên cứu triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác. Qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân để theo dõi và làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. “Lấy kết quả công việc, đời sống Nhân dân, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chất lượng của cán bộ, đảng viên” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu, các cấp ủy, ngành quán triệt, cụ thể hóa 3 nội dung đột phá trong học và làm theo Bác phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Cụ thể: tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII); nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cấp ủy các cấp chủ động chỉ đạo việc tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị, nhất là trên không gian mạng.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất; tăng cường đối thoại với Nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân...

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành trong năm 2021, triển khai chương trình hành động bám sát thực tiễn. Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Rà soát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; chuẩn bị tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Tăng cường nhiệm vụ thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ xuân; kiểm soát, kiềm chế dịch bệnh trên vật nuôi.

Lãnh đạo các cấp, các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện cho nhà đầu tư có tiềm năng triển khai các công trình, dự án trên địa bàn. Tập trung cao cho công tác an sinh xã hội, chỉ đạo hoàn thành các nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở cho Nhân dân theo kế hoạch đề ra... Chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp HĐND cuối năm. Tập trung xử lý các tồn đọng, các khiếu nại, tố cáo. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi kích động Nhân dân, gây mất ổn định tình hình. Chủ động các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với thiên tai./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.661.835
    Online: 37