Nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chiều ngày 15/10, UBMTTQ phường Đậu Liêu đã triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo" năm 2021 và chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Theo đó, mức ủng hộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp tối thiểu là một ngày lương trở lên; hộ kinh doanh, cán bộ hưu trí từ 50.000 đồng trở lên; hộ dân từ 30.000 đồng trở lên. Các doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, đơn vị, Hợp tác xã, nhà hàng kinh doanh trên địa bàn phát huy tinh thần ủng hộ ở mức cao nhất tuỳ theo điều kiện của từng đơn vị. Thời gian vận động ủng hộ diễn ra từ ngày 17-30/10/2021.

Việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực. Từ nguồn kinh phí đó sẽ hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho học sinh nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Để triển khai đợt vận động đạt hiệu quả, cần được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động để từ đó kết nối được nhiều nguồn hỗ trợ cùng chung sức “Vì người nghèo”./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.331.191
    Online: 12