Chiều ngày 22/9, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với BTV Thị ủy Hồng Lĩnh để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác và việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đã chủ trì buổi làm việc.

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả giám sát, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung, làm rõ các nội dung có trong dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với BTV Thị ủy Hồng Lĩnh. Trong đó, góp ý bổ sung vào kết quả giám sát đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả thực hiện đối với việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp, việc xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện các Nghị quyết gắn với các kết quả đạt được...

Các ý kiến góp ý chỉ rõ, nhìn chung Ban Thường vụ Thị ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt khá nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy. Công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú chuyển tải được các nội dung, tinh thần của Nghị quyết Đại hội.

 Chương trình hành động được BCH Thị ủy xây dựng sát với tình hình thực tiễn, chương trình công tác toàn khóa được chọn lọc với nhiều nhiệm vụ phù hợp trong từng thời điểm. Nội dung bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đại hội Đảng các cấp, có chất lượng, thiết thực và mang tính khả thi cao; xác định rõ các nội dung trọng tâm để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, cụ thể hóa bằng các chủ trương, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể trên tất các lĩnh vực. Đến nay, nhìn chung, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh đạt kết quả tốt, đã đạt 50/59 tiêu chí của đô thị loại III.

 Quy chế làm việc của Thị ủy được xây dựng và ban hành đảm bảo kịp thời, dân chủ, đúng quy trình; nội dung cơ bản phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bao quát đầy đủ, toàn diện, cụ thể về về trách nhiệm, thẩm quyền, mối quan hệ công tác, chế độ làm việc của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và các đồng chí Thị ủy viên, tạo căn cứ chính trị, pháp lý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội của cấp ủy. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy đã cơ bản chấp hành, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, từ đó phát huy rõ nét được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thị xã đạt nhiều kết quả tích cực.

 Ban Thường vụ Thị ủy đã căn cứ các chỉ tiêu, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp trên để xây dựng chương trình công tác toàn khóa có trọng tâm, sát hợp và mang tính khả thi cao; thường xuyên bám sát chương trình để đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

 Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát; Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; tiến hành thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát đã xác định; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của thị xã.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 được quan tâm, đồng bộ, kịp thời với trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Mặc dù là địa phương xuất hiện nhiều ca lây nhiễm cộng đồng, nhưng với sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, bằng các biện pháp quyết liệt và hiệu quả, đến nay, thị xã Hồng Lĩnh đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, đưa địa phương trở lại tình hình bình thường mới.

Đồng chí Hoàng Bá Khang - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy phát biểu

Các thành viên trong đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy cũng lưu ý, một số Đảng ủy cơ sở cần quan tâm, bám sát vào các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra để ban hành các Nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm tránh dàn trải, phù hợp trong từng thời điểm cụ thể.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chỉ rõ: Đối với thị xã Hồng Lĩnh đã căn cứ các chỉ tiêu, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp trên để xây dựng chương trình công tác toàn khóa có trọng tâm, sát hợp và mang tính khả thi cao; thường xuyên bám sát chương trình để đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động được thực hiện kịp thời, việc thực hiện Nghị quyết có những kết quả cụ thể từ quy hoạch đến các chỉ tiêu trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, QP-AN. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện quyết liệt, hiệu quả huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng kết luận buổi làm việc

Tuy nhiên, việc xây dựng chương trình công tác cần sát với Nghị quyết đại hội của địa phương; các nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hiện thực hóa nghị quyết đại hội; việc xây dựng quy chế làm việc cần phải phù hợp với điều lệ, văn bản hướng dẫn của cấp trên, việc ban hành, phổ biến tuyên truyền Nghị quyết phải gắn với tình hình thực tế tại địa phương.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Trọng đề nghị: Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh cần tiếp tục rà soát tổng thể quy chế làm việc của đảng bộ, chi bộ trực thuộc; bám sát chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy, tập trung thực hiện có hiệu quả, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh, định kỳ sơ, tổng kết kết quả thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn, nhân rộng các mô hình, điển hình tạo sức lan tỏa./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 792.048
    Online: 40