BTV Thị uỷ vừa tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến vào dự thảo Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”. Đồng chí Đặng Thanh Hải, TUV, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã đã chủ trì. 

Thực hiện Chương trình hành động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, MTTQ và các đoàn thể đã chủ động nghiên cứu, triển khai công tác xây dựng Đề án, thống nhất lập Tổ soạn thảo đề án gồm các đồng chí trong Ban thường trực UBMTTQ và các đồng chí lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thị xã. Theo dự thảo nội dung dự thảo được xây dựng, Đề án có 4 phần bao gồm: Sự cần thiết và các căn cứ để xây dựng đề án; đánh giá thực trạng về công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp trên lĩnh vực vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân cũng như trong hạt động của MTTQ và các đoàn thể; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp trong thời gian tới và tổ chức thực hiện; Đề án cũng đã xác định rõ 5 hạn chế cơ bản từ đó đưa ra 2 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện.

Một số ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các thành phần tham dự đã đồng tình cao với nội dung dự thảo Đề án được trình bày; đồng thời các đồng chí cũng đã đóng góp ý kiến liên quan nhiều đến tiêu đề, bố cục của Đề án; phần lớn các ý kiến cho rằng Đề án sát với thực tế, tuy nhiên tiêu đề còn dài, tên gọi rộng, một số nội dung liên quan chưa được đề cập, mục tiêu, chỉ tiêu còn dàn trải, số liệu đưa vào Đề án cần có sự thống nhất, chỉ nên trích dẫn một số văn bản quan trọng, có tính khái quát; các đồng chí trong BTV cũng bổ sung thêm một số mục tiêu nên đưa vào để Đề án sâu hơn, có tầm khái quát hơn.

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải, TUV, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao công tác chuẩn bị của ban soạn thảo trong suốt thời gian qua để xây dựng dự thảo Đề án; ghi nhận ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BTV Thị uỷ; đồng chí cũng lưu ý Đề án còn dài nên rút gọn lại để nội dung ngắn gon, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Sau hội nghị này, đồng chí Bí thư Thị uỷ giao Ban dân vận chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng Thị uỷ, Chủ tịch UBMTTQ thị xã tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Đề án./.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 791.985
    Online: 34