Vừa qua, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức phiên họp thứ 2, phiên thường kỳ tháng 7/2021 để thống nhất Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 – HĐND thị xã khóa VII. Đồng chí Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 – HĐND thị xã khóa VII. Theo đó, cơ bản các đại biểu đồng tình với nội dung dự thảo quy chế hoạt động, đồng thời đi sâu góp ý, điều chỉnh một số mục cho phù hợp với thực tiễn, như về cơ chế phân công trách nhiệm tham dự các cuộc họp của các thành viên trong Thường trực HĐND trên các mảng được giao phụ trách, vấn đề sử dụng con dấu của HĐND và quản lý nguồn kinh phí hoạt động; điều chỉnh các mục về thể thức, câu từ cho phù hợp. Về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, các đại biểu thống nhất điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế. Về kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 2 – HĐND thị xã khóa VII, Thường trực HĐND thị xã thống nhất sẽ tổ chức vào cuối tháng 7/2021. Tài kỳ họp ngoài các nội dung thường kỳ, HĐND thị xã sẽ xem xét 5 chuyên đề do UBND thị xã trình trên các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đặng Thanh Hải đề nghị các Ban HĐND phối hợp Văn phòng HĐND&UBND thị xã, trên cơ sở ý kiến thảo luận của Thường trực HĐND hoàn thiện các văn bản để ban hành, thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh: để đẩy mạnh các hoạt động, nâng cao vai trò của các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND thị xã nói chung và từng đại biểu HĐND nói riêng, đề nghị các thành viên trong Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách phải tiên phong đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng của từng đại biểu, ngoài phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, mỗi đại biểu HĐND phải có trình độ, năng lực thực tiễn, có tâm huyết, trách nhiệm cao đối với hoạt động của HĐND, nhất là trong việc tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp và các hoạt động giám sát, khảo sát. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; phát huy hiệu quả vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.415.340
    Online: 26