Sáng 3/2, Uỷ ban bầu cử thị xã Hồng Lĩnh vừa tổ chức họp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có các đồng chí: Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử thị xã; Nguyễn Thăng Long - PBT Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy – HĐND - UBND - UBMTTQ, Ủy viên Ủy ban bầu cử thị xã và các phường, xã.

    Tại hội nghi, các thành phần tham dự được quán triệt Hướng dẫn số 169 -HD/BTG TW ngày 22/1/2021 của Ban Tuyên giáo TW về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; quán triệt Chỉ thị số 04- CT/ThU ngày 8/1/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026;

    Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức TW về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Hướng dẫn số 13 của Ủy ban kiểm tra TW về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 của cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp.

    Nghe thông qua Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; phân công nhiệm vụ cho các thành viên bầu cử thị xã. Nghe thông qua Nghị quyết số 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn xác định dự cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Triển khai, quán triệt một số nội dung về công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

    Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã được thông qua các nội dung như: Thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hồi đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021- 2026; dự thảo về việc thành lập các Tiểu ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo về việc thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã; triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

    Cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh xác định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 có tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong năm 2021. Ngay sau hội nghị này, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan trên địa bàn thị xã cần tập trung triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Lựa chọn các  thành viên tham gia tổ bầu cử phải đảm bảo yêu cầu, vừa có uy tín, có trách nhiệm, khả năng tổng hợp nhanh. Phải đảm bảo lãnh đạo bầu cử đúng quy trình, thủ tục, theo luật định, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót xảy ra. Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 751.913
    Online: 34