Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân và gia đình, cộng đồng trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, xã hội, ngày 16/12, Hội nông dân thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nông dân với công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình” cho gần 400 cán bộ, hội viên hội nông dân và cán bộ làm công tác dân số ở cơ sở trên địa bàn.

    Trong thời gian 1 ngày, cán bộ hội viên nông dân và cán bộ làm công tác dân số trên địa bàn thị xã đã được trao đổi về nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; tư vấn, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên nông dân; những nguyên nhân và hậu quả của bạo lực gia đình; các kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình; các dấu hiệu nhận biết nạn nhân và người gây ra bạo lực gia đình; kỹ năng kiềm chế tức giận, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn gia đình, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục; một số giải pháp phòng chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để các cấp hội  lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt của Hội.

Giảng viên trao đổi về công tác phòng chống bạo lực gia đình

    Thông qua tọa đàm đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; các loại hình bạo lực gia đình, từ đó, có giải pháp hữu ích để phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, mỗi học viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng, nhằm ngăn chặn và giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 752.109
    Online: 40