UBND thị xã Hồng Lĩnh vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Các phòng, ban. đơn vị và UBND các phường, xã cần tập trung phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế về nhiệm vụ CCHC trong 9 tháng đầu năm

    Trong 9 tháng đầu năm, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính bao gồm: Chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức các văn bản quy phạm pháp luật; cải cách các thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001 - 2015. Đặc biệt, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính thông qua các cuộc tập huấn, lồng ghép vào các hội nghị, diễn đàn…thường xuyên thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính bất cập, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên cổng thông tin điện tử của thị xã; hoàn thành việc sáp nhập Bệnh viện đa Hồng Lĩnh, Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm dân số thành Trung tâm Y tế Hồng lĩnh, sáp nhập trường  tiểu học và THCS Đậu Liêu, Thuận Lộc,… Thị xã cũng đã tổ chức triển khai văn phòng không giấy từ Thị xã đến cơ sở, rà soát danh mục và thực trạng các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn, hiện nay có 80 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở thị xã và 44  dịch vụ công trực tuyến ở phường xã.

Đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp tham luận 

Đại diện Chi cục Thuế Hồng Lĩnh - Can Lộc  phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trên các nội dung. Đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để từ đó có biện pháp tháp gỡ và thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận tại Hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác cải cách hành chính mà các phòng ban, cơ quan, đơn vị đã đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới tiếp tục thực hiện đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thu hút các dự án về trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc có hiệu quả 6 nội dung về cải cách hành chính, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về cái cách hành chính, chủ động nâng cao chất lượng tham mưu của các phường xã; tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế  đã được chỉ ra ...

Lãnh đạo UBND thị xã chúc mừng các đồng chí được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn thư lưu trữ 

Cũng tại hội nghị, UBND thị xã đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 03 cán bộ, công chức thị xã Hồng Lĩnh dã có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ (bà Nguyễn Thị Hồng, bà Đinh Thị Hoàn, ông Nguyễn Trung Kiên)./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 483.861
    Online: 18