Sáng ngày 9/7, UBMTTQ thị xã đã Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (giai đoạn 2015 - 2020). 73 điển hình tiến tiến tiêu biểu từ thị đến cơ sở đã về dự hội nghị. Đến dự có  lãnh đạo UBMTTQ Tỉnh, các đồng chí Đặng Thanh Hải - TUV - Bí thư Thị ủy, Nguyễn Văn Hải - PBT thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, các phường, xã đã về dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua MTTQ các cấp đã tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng mạnh về cơ sở. Với phương châm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đem lại hiệu quả thiết thực, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong 5 năm qua, vận động Nhân dân hiến 276.000m2 đất, xây dựng 87 km đường bê tông, 32 km đường rải thảm nhựa, 71 km đường điện chiếu sáng công cộng, xây dựng 34 tuyến đường hoa, trồng gần 19.000 cây xanh, gắn 8.500 giá treo cờ, vận động xã hội hoá xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, các thiết chế văn hóa ở 52 nhà văn hoá thôn, tổ dân phố với hơn 80 tỷ đồng; Tổng kinh phí xã hội hóa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gần 4.000 tỷ đồng; phối hợp hỗ trợ làm được 697 ngôi nhà đại đoàn kết, tặng hàng nghìn suất quà, với số tiền 2,2 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng. Đến nay, thị xã Hồng Lĩnh đã có trên 88%  thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 2,75 %.

Tại hội nghị, các điển hình tiên tiến ở cơ sở đã phát biểu ý kiến nêu lên những kết quả đạt được, cách làm hay, những kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị để làm tốt hơn nữa vai trò của các tập thể và cá nhân trong hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở cơ sở.

Đồng chí Đinh Văn Hồng – PCT UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hồng – PCT UBND thị xã đã ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của UBMTTQ thị xã đạt được trong thời gian qua đã khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị cũng như trong đời sống xã hội. Đồng thời đồng chí cũng mong rằng trong thời gian tới, UBMTTQ thị xã tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước, nhất là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động “Vì người nghèo”; huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH, giữ vững QPAN và TTATXH; Vận động nhân dân phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; tham gia phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật để chính sách thực sự phục vụ nhân dân. Tiếp tục phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với những nhiệm vụ trọng tâm của thị xã và của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí PCT UBND thị xã cũng nhấn mạnh rằng: Trong mỗi phong trào thi đua, UBMTTQ cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ dân phố, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ công chức các cấp, bảo thiết thực, hiệu quả, bao quát toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Tại hội nghị, UBMTTQ thị xã đã biểu dương 73 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động.

Sau đây là một số hình ảnh vinh danh:

Vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

UBND thị xã đã khen thưởng 19 tập thể, 8 cá nhân, UBMTTQ thị xã đã khen thưởng 19 tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 752.014
    Online: 32