Thực hiện chương trình hoạt động năm 2018, Thường trực HĐND thị xã vừa triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề về việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND thị xã đối với các phòng, ban, đơn vị năm 2016 và 2017.

Thông qua giám sát nhằm đánh giá khách quan, chính xác kết quả thực hiện các kiến nghị, yêu cầu sau các cuộc giám sát chuyên đề của năm 2016, 2017. Kiến nghị chỉ đạo các cấp có thẩm quyền bổ sung các biện pháp để các điều kiện đảm bảo thực hiện tốt các kiến nghị, yêu cầu sau giám sát của HĐND thị xã. Qua đó, đúc kết các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND.

Theo đó, các nội dung được Thường trực HĐND giám sát lại gồm: tình hình thực hiện Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND, ngày 25/12/2015 của HĐND thị xã và các nghị quyết về cơ chế hỗ trợ của HĐND thị xã khóa V; tình hình tổ chức lại hoạt động, chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012 và tình hình phát triển Tổ hợp tác, mô hình kinh tế trên địa bàn thị xã; việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh; việc bố trí, sắp xếp đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn; việc thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và tình hình việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) tại một số cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã.

Đối tượng giám sát được xác định gồm UBND thị xã, các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các phường, xã theo từng chuyên đề. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm các vướng mắc, cách thức giám sát; đại diện lãnh đạo UBND thị xã cũng đã phát biểu, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành liên quan trong tổ chức thực hiện Kế hoạch giám sát.

Theo kế hoạch, chuyên đề giám sát này sẽ được thực hiện trong thời gian 2 tháng, từ giữa tháng 4/2018 đến giữa tháng 6/2018. Đoàn giám sát yêu cầu các phòng, ban, đơn vị được giám sát bám sát nội dung các kết luận giám sát (đã gửi cho các đơn vị sau khi hoàn thành các đợt giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND để thực hiện), chuẩn bị đầy đủ báo cáo và các hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ đợt giám sát, đồng thời gửi báo cáo về Thường trực HĐND thị xã trước ngày 08/5/2018. Kết quả giám sát sẽ được Thường trực HĐND thị xã trình ra kỳ họp thứ 6 – HĐND thị xã khóa VI./.

HỒNG HẠNH – NGỌC THẠCH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 750.704
Online: 90