Chiều ngày 31/8/2017, Ban chỉ đạo BHYT toàn dân thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác BHYT toàn dân 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và giải pháp cuối năm 2017, đồng thời tổng kết công tác BHYT học sinh 2016-2017 và triển khai công tác BHYT học sinh 2017-2018. Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã về dự. Đồng chí Đinh Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo BHYT toàn dân chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo thị xã trao tặng thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Phong – Giám đốc BHXH thị xã báo cáo kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm và công tác BHYT học sinh năm 2016-2017. Năm 2017 BHXH thị xã đã tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo BHYT toàn dân thị xã phù hợp với công tác tổ chức cán bộ, chỉ đạo UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn, đưa tiêu chí thực hiện BHYT vào Nghị quyết HĐND thị xã. BHXH thị xã đã thực hiện ký kết với Hội Nông dân, Hội LHPN, Thị đoàn Hồng Lĩnh chương trình hoạt động, các hội đoàn thể đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp UBND các phường, xã thành lập mở rộng hệ thống đại lý thu BHXHTN, BHYT, Bưu điện thị xã tổ chức thực hiện Đại lý thu phát triển đối tượng tham gia BHYT trên từng địa bàn phường, xã. Toàn thị xã hiện có 41 đại lý thu BHXH, BHYT, bình quân 01 phường, xã có gần 7 đại lý thu BHXH, BHYT. Thực hiện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn thực hiện quyết liệt công tác BHYT học sinh đạt kết quả cao nhất, năm học 2016-2017 có 100% học sinh tham gia BHYT. Phối hợp với phòng LĐTB&XH và UBND các phường, xã triển khai kịp thời chính sách BHYT đối với người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ gia đình nông lâm ngư diêm nghiệp... Tham mưu được thị xã giải quyết trích ngân sách hỗ trợ bằng 5% mức đóng BHYT cho đối tượng hộ gia đình có mức sống trung bình kinh, bằng 10% thành viên thứ nhất trong hộ giảm trừ tham gia BHYT. Đến nay tỷ lệ BHYT bao phủ đạt 80% vượt 6% chỉ tiêu UBND tỉnh giao từ đầu năm, tỷ lệ bao phủ cao có xã Thuận Lộc đạt 86,9%, phường Bắc Hồng đạt 86,1% tỷ lệ bao phủ.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân ghi nhận những kết quả tích cực về thực hiện công tác BHYT toàn dân năm 2016, 7 tháng đầu năm 2017. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác BHYT toàn dân những tháng cuối năm 2017, Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu BHXH thị xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, nội dung phong phú, phù hợp từng nhóm đối tượng, tập trung vào nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia thấp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe; tham mưu cho ban chỉ đạo xin HĐND thị xã hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng từ 60 đến 70 tuổi. Tham mưu UBND thị xã phân công thành viên BCĐ phụ trách từng xã, phường từ đó cuối năm có khen thưởng thành viên có thành tích xuất sắc đồng thời cũng phê bình những thành viên chưa nhiệt tình, còn hợt trong công tác BHYT toàn dân.

Nhân dịp này, UBND thị xã đã tặng giấy khen cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển BHYT học sinh, sinh viên, đồng thời trao tặng thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn../.

BHXH thị xã


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 988.490
Online: 11