Trụ sở: Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thị xã Hồng Lĩnh

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỊ XÃ HỒNG LĨNH

CHỦ TỊCH:

Ông Đặng Ngọc Sơn

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH:

- Ông Nguyễn Việt Hùng

- Bà Lê Thị Thu Hà

CÁC ĐOÀN THỂ:

* LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ:

CHỦ TỊCH: 

Bà  Phạm Thị Thu Hương

PHÓ CHỦ TỊCH:

Ông Lê Văn Trình

* HỘI CỰU CHIẾN BINH

CHỦ TỊCH: 

Ông Hoàng Xuân Hùng

PHÓ CHỦ TỊCH:

Lữ Đức An

* HỘI NÔNG DÂN:

CHỦ TỊCH: 

Bà Lê Thị Thu Hiền

PHÓ CHỦ TỊCH:

Ông Nguyễn Duy Đăng

* THỊ ĐOÀN:

BÍ THƯ:

PHÓ BÍ THƯ:

Ông Hoàng Quốc Việt

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ:

CHỦ TỊCH:

Bà Nguyễn Thị Thắm

PHÓ CHỦ TỊCH:

Bà Nguyễn Thị Xoan

 

 

 

 

Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 3.706.815
Online: 63