Với những thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2022, thị xã Hồng Lĩnh vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh  tại hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2022 , triển khai nhiệm vụ năm 2023 được UBND tỉnh tổ chức vào sáng ngày 13/3.

Thị xã Hồng Lĩnh vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của UBND tỉnh (ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 20 tập thể)

Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước của thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Phong trào thi đua trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm qua, công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới. Hội đồng thi đua khen thưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng; vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra giám sát phong trào thi đua và xét khen thưởng của các thành viên hội đồng được nâng cao. Công tác phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội được quan tâm. Các địa phương, đơn vị đã tập trung tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”.

 Ngoài việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh, thị xã phát động, các đơn vị, khối thi đua còn tổ chức nhiều phong trào thi đua với nhiều hình thức hoạt động đa dạng, phong phú tạo khí thế sôi nổi, trong đó một số phong trào thi đua tiêu biểu như: thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Phong trào “Cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Cùng với đó, các phong trào thi đua do thị xã tổ chức phát động cũng đã được tập trung thực hiện như: “Xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các phong trào thi đua chuyên đề của các ngành, các cấp, các đoàn thể phát động, phong trào chỉnh trang đô thị tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, từng bước góp phần thay đổi diện mạo đô thị thị xã.

 Nét nổi bật, năm qua phong trào thi đua yêu nước của thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, thị xã Hồng Lĩnh có 14/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Giá trị một số ngành kinh tế chủ yếu của thị xã ước đạt 5.088 tỷ đồng, tăng 1,7% so với kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 272.528 triệu đồng, tăng 58% so với kế hoạch HĐND thị xã giao, tăng 95% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 0,5% so với kế hoạch. Thị xã đã thu hút mới 6 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 62 tỷ đồng. củng cố và nâng cao 53/63 tiêu chí đô thị loại III.

Phong trào thi đua trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện có hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo sức lan tỏa./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.750.188
    Online: 86