Chiều ngày 11/03, Ban Thường vụ Thị đoàn phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên.

Các đại biểu và gần 60 cán bộ Đoàn trên địa bàn tham dự hội nghị

Tại lớp bồi dưỡng gần 60 cán bộ Đoàn trên địa bàn thị xã đã được truyền đạt 2 chuyên đề đó là: Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên; Tuổi trẻ tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và tuyên truyền, quảng bá gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn.

Đồng chí Đặng Quang Vinh - Trưởng phòng VHTT quán triệt một số nội dung về Đề án xây dựng nếp sông văn hóa, văn minh đô thị và tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa tâm linh cho đoàn viên thanh niên

Hiện nay việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, hành vi ứng xử trong sinh hoạt, giao tiếp của một bộ phận thanh niên còn nhiều hạn chế. Một bộ phận đoàn viên thanh niên còn thiếu ý thức trong chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng….

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và tuyên truyền quảng bá du lịch văn hóa tâm linh cho cán bộ Đoàn, từ đó góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lỗi sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách, xây dựng thế hệ trẻ Hồng Lĩnh luôn giữ tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.490.633
    Online: 59