Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, đề án đặt mục tiêu xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, là trung tâm đô thị phía Bắc tỉnh, gắn với thị trấn Tiên Điền, thị trấn Xuân An, thị trấn Nghèn, thị trấn Đức Thọ và các vùng phụ cận; trung tâm về công nghiệp nhẹ, thương mại, du lịch, tài chính, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo phía Bắc của tỉnh, trở thành đầu mối giao thông, cửa ngõ quan trọng của tỉnh và vùng Bắc Trung bộ đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đề án cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng TX Hồng Lĩnh phù hợp với khả năng cân đối và huy động nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III theo quy định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (đạt trên 55/59 tiêu chí, số điểm trên 85/100 điểm).

Về nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thị xã, thực hiện tốt Chương trình phát triển đô thị TX Hồng Lĩnh đến năm 2030; tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó ưu tiên phát triển các tuyến đường giao thông góp phần mở rộng không gian đô thị, kết nối với các khu vực phụ cận theo đúng định hướng quy hoạch của tỉnh và hạ tầng phục vụ phát triển ngành công nghiệp.

Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường và có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách; tập trung hoàn thành đưa vào hoạt động các dự án lớn trên địa bàn nhằm tạo bước đột phá về phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ngã tư thị xã về đêm (ảnh: Quang Long)

Về giải pháp chủ yếu, đề án tập trung thực hiện, điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch; đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao hiệu quả sử dụng đất; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng khoa học công nghệ; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

UBND tỉnh giao UBND TX Hồng Lĩnh nghiên cứu cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án; rà soát các hạng mục, công trình đầu tư trong các chương trình, đề án, quy hoạch đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, sắp xếp thứ tự ưu tiên. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên cập nhật thông tin và kịp thời báo cáo với cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung, điều chỉnh đề án nếu xét thấy cần thiết./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.569.100
    Online: 16