Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành làm việc với UBND thị xã và các phòng, ngành, đơn vị. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Hoàng Bá Khang - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã; đồng chí Đinh Văn Hồng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã, Thường trực HĐND các phường, xã.

Qua làm việc trực tiếp với các ngành, UBND một số phường và TXCT chuyên đề cho thấy, công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết, quyết định của Trung ương, của Tỉnh đối với các đối tượng trên địa bàn của các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời, việc chỉ đạo chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đảm bảo theo quy định. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kịp thời. Bên cạnh tham gia các hội nghị trực tuyến, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị trực tiếp, quán triệt cho các phòng, ngành và UBND phường, xã. UBND phường, xã thực hiện khá tốt việc quán triệt, tuyên truyền các chính sách tới các tầng lớp nhân dân là đối tượng thụ hưởng thông qua các hình thức: thông qua sinh hoạt Đảng, chi đoàn, chi hội; qua mạng xã hội, loa truyền thanh, công khai tại trụ sở UBND và Nhà văn hóa thôn, TDP. UBND phường, xã ngoài thành lập Ban chỉ đạo, phân công công chức phụ trách hướng dẫn người dân về quy trình, thủ tục, hồ sơ. Sự phối hợp giữa các ngành, thị xã và phường, xã trong thực hiện các chính sách hỗ trợ khá nhịp nhàng. Tổng số kinh phí theo các chính sách của Trung ương hỗ trợ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh tính từ khi các chính sách có hiệu lực thi hành đến nay trên 40 tỷ đồng; không có khiếu nại liên quan đến việc chi trả.

Tại cuộc giám sát, các thành viên Đoàn cũng đã chỉ ra các hạn chế, vướng mắc như: Công tác phối hợp tuyên truyền một số chính sách hỗ trợ, rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ chưa thật sự sâu rộng (do việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội), từ đó phần nào đã làm ảnh hưởng đến tiến độ hỗ trợ cho một số đối tượng; Một số chính sách ban hành nhưng chưa được tập huấn, hướng dẫn cụ thể nên có những thời điểm còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện ở các nhóm đối tượng, nhất là đối với Nghị quyết 68 và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực thi Nghị quyết số 68; Việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc thông qua hệ thống dịch vụ công Quốc gia gặp nhiều khó khăn trong việc thẩm định hồ sơ, các đối tượng như người lao động ngừng việc mang thai, người lao động ngừng việc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Nguyên nhân số lượng đối tượng được hưởng đông nên việc trùng dễ xảy ra; Chỉ đạo chi trả chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 còn chậm.

Tại cuộc làm việc, các phòng, ngành và UBND phường, xã đã phát biểu giải trình rõ các vấn đề Đoàn nêu ra. Thay mặt UBND thị xã, đồng chí Đinh Văn Hồng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đa tiếp thu các nội dung Đoàn chỉ ra. Đồng thời, đề nghị các phòng, ngành, đơn vị phối hợp hoàn thiện một số nội dung trong báo cáo mà Đoàn chỉ ra. Sau giám sát, tiếp thu các kiến nghị và tham mưu UBND thị xã giải quyết kịp thời.

Sau cuộc làm việc, Đoàn sẽ báo cáo Thường trực HĐND thị xã kết quả giám sát. Kết quả giám sát cũng được báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.650.191
    Online: 14