Đảng bộ phường Bắc Hồng, Nam Hồng và Đậu Liêu vừa tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII; Nghị quyết đại hội Đảng bộ các phường nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đồng chí Bùi Tuấn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII cho cán bộ, đảng viên phường Bắc Hồng 

    Tại hội nghị, đảng viên trong các Đảng bộ Bắc Hồng, Nam Hồng và Đậu Liêu đã được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các phường nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ phường Bắc Hồng

    Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VII đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu bình quân hàng năm trên 13%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Công nghiệp - Xây dựng trên 51%, Thương mại - Dịch vụ 47%, Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản dưới 2%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm tăng trên 28,2%, đến năm 2025 đạt trên 500 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt trên 5.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 90 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giai đoạn 2021-2025 giảm bình quân 1,6%/năm. Trên 60% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đồng chí Đặng Ngọc Huấn - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy quán triệt nội dung Đại hội Đảng bộ thị xã cho cán bộ, đảng viên phường Bắc Hồng

Rất đông cán bộ, đảng viên phường Nam Hồng chăm chú lắng nghe, theo dõi

    Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Theo đó, Chương trình hành động thực hiện 3 khâu đột phá: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, thành lập thêm ít nhất 2 cụm công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị Hồng Lĩnh; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí, khát vọng, có tư duy đổi mới, sáng tạo, vươn lên đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã trong thời kỳ mới.

Quán triệt các nghị quyết Đại hội tại phường Đậu Liêu

    Sau hội nghị này, các Đảng bộ Bắc Hồng, Nam Hồng, Đậu Liêu yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững những quan điểm chỉ đạo mà Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Đảng bộ các phường đề ra; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, của các phường để từ đó vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiến cuộc sống./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.281.507
    Online: 57