Xã Thuận Lộc vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho toàn thể đảng viên. Đồng chí Lê Văn Bình, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng đoàn chỉ đạo tại xã Thuận Lộc đã về dự.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt đẩy đủ nội dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và được nghe quán triệt chương trình hành động của BCH Đảng bộ xã. Theo đó, Chương trình hành động đã đưa ra 3 giải pháp thực hiện chương rình trọng tâm là: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế có thu nhập cao. Nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, xây dựng thương hiệu mỗi xã, phường một sản phẩm; Huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng đô thị; Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đảm bảo lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua ở địa phương; đồng thời đưa ra giải pháp thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, lĩnh vực văn hoá - xã hội, Quốc phòng an ninh , về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.  

    Sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, từ đó thúc đẩy các phong trào ngày càng phát triển./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.281.469
    Online: 43