Chiều ngày 6/6, Ban Thường vụ Thị ủy phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh cho ý kiến vào nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đến dự có đồng chí Trần Nhật Tân, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQ Tỉnh. 

Về phía Thị xã có đồng chí Lê Thành Đông, TUV, Bí thư Thị uỷ; đồng chí Nguyễn Thăng Long, PBT thường trực Thị uỷ - Chủ tịch HĐND Thị xã; đồng chí Nguyễn Huy Hùng, PBT Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã; các đồng chí UVBTV Thị uỷ; Thường trực UBMTTQ Thị xã; lãnh đạo phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm VH-TT Thị xã.

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBMTTQ Thị xã báo cáo các nội dung chuẩn bị cho Đại hội

Sau khi nghe dự thảo báo cáo, chương trình, nội dung, công tác nhân sự, các điều kiện đảm bảo phục vụ cho Đại hội. Theo dự kiến, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh, khoá VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến sẽ được tiến hành trong 2 ngày 24 và 25/6/2024.

Đại biểu MTTQ Tỉnh đóng góp ý kiến vào các nội dung của Đại hội

Đồng chí Đinh Thị Hương, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thị uỷ: Chỉ tiêu Đại hội cần phải xác định chủ thể thực hiện một cách rõ ràng từng đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã: bố cục báo cáo nên gọn lại, có sự đáng giá tổng quan ở mỗi mục, báo cáo cần thể hiện rõ nét các kết quả trên tất cả các lĩnh vực của thị xã trong đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã: Báo cáo cần bổ sung các kết quả nổi bật của Thị xã trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các lĩnh vực thể hiện sự đóng góp vai trò quan trọng của MTTQ Thị xã. Số liệu báo cáo phải chính xác, có sự so sánh theo thời điểm

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo chính trị, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và xây dựng mục tiêu, phương hướng,  chương trình hành động sát với nhiệm vụ chính trị của Thị xã.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đánh giá cao sự chuẩn bị cho Đại hội của Thường trực UBMTTQ Thị xã, đồng chí đề nghị: báo cáo Đại hội cần nêu bật những kết quả nổi trội mang màu sắc của thị xã Hồng Lĩnh; số liệu minh chứng cần có sự so sánh với nhiệm kỳ trước hoặc đầu nhiệm kỳ; các tham luận tại Đại hội cần trọng tâm, xúc tích nhưng thể hiện đầy đủ các chương trình hành động của MTTQ và phải đi vào chủ đề cụ thể, được duyệt kỹ càng; đề án nhân sự phải đảm bảo tỷ lệ cơ cấu theo yêu cầu của Trung ương, Tỉnh, Thị xã, tăng cường đội ngũ nhân sỹ, trí thức vào Ủy ban MTTQ Thị xã. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.

Đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu, báo cáo  chính trị cần phải súc tích, cô đọng, đánh giá một cách toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế; đồng thời phải thể hiện rõ được vai trò của MTTQ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN của Thị xã trong thời gian qua đặc biệt nhấn mạnh khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, công tác an sinh xã hội, tham gia giám sát phản biên xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lượng hóa các vấn đề để làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong thời gian tới như: Công tác mở rộng địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng, tôn giáo. Các tham luận tại Đại hội phải có chiều sâu đi vào trọng tâm nội dung Đại hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội từ Thị xã đến cơ sở; tiếp tục phát động rộng rãi phong trào thi đua chào mừng Đại hội.

Đồng chí Bí thư Thị ủy giao UBND Thị xã chỉ đạo các phòng, ngành liên quan phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội. Các Ban xây dựng Đảng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn UBMTTQ Thị xã hoàn thiện báo cáo chính trị, các văn kiện Đại hội, trang trí khánh tiết theo đúng quy định,…./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.569.027
    Online: 86