Sáng ngày 27/3, Thường trực UBKT Tỉnh uỷ có buổi làm việc định kỳ theo Chương trình công tác toàn khóa với Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh để nghe kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua và  chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc làm việc có đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Đặng Thanh Hải, Nguyễn Văn Hổ, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đại diện các Phòng nghiệp vụ của UBKT Tỉnh ủy cùng dự.

Về phía  thị xã có đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Chánh Văn phòng Thị uỷ; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Thị ủy.  

Đại biểu UBKT Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc

Các đồng chí lãnh đạo thị xã tham dự buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Từ sau Đại hội Đảng bộ thị xã xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đạt nhiều kết quả.  

Cấp ủy các cấp đã chú trọng phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác tuyên truyền, quán triệt được tổ chức kịp thời, đạt kết quả tốt, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Cấp ủy và UBKT các cấp đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Cấp ủy thị xã phân công đồng chí Bí thư Thị ủy trực tiếp phụ trách chỉ đạo, theo dõi công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị. Các cơ quan phối hợp thường xuyên trao đổi thông tin; phản ánh tình hình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên có dấu hiệu vi phạm nhằm chủ động trong giám sát phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời. Cấp ủy các cấp quan tâm cũng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp thị đã mở được 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với tổng số 238 lượt học viên tham gia

Đồng chí Hoàng Bá Khang, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy phát biểu làm rõ thêm một số nội dung mà UBKT Tỉnh ủy quan tâm

Thị ủy Hồng Lĩnh đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; hàng năm ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, UBKT Thị ủy, các ban Đảng, các cấp uỷ và UBKT đảng uỷ cơ sở; tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn đối với cấp uỷ và UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật; quan tâm thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; tập trung xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; tăng cường công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan theo Quy chế phối hợp…

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại buổi làm việc làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh …

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Cấp ủy các cấp ở thị xã đã kiểm tra 221 đảng viên; qua kiểm tra phát hiện có vi phạm 26 trường hợp, phải thi hành kỷ luật 5 và đã thi hành kỷ luật 5 trường hợp; đã kiểm tra 197 tổ chức đảng, qua kiểm tra phát hiện 24 tổ chức có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục nghiêm túc; Cấp ủy các cấp đã giám sát 195 đảng viên, qua giám sát, phát hiện 24 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, phải chuyển sang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm 5 trường hợp; giám sát 125 tổ chức đảng, qua giám sát, phát hiện 22 tổ chức có vi phạm, khuyết điểm đã chỉ đạo kiểm điểm, phê bình nghiêm túc. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của cấp ủy các cấp. Từ đó, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng  và tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ.

Cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở luôn quan tâm việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tiếp nhận, xử lý 376 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đồng chí  Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu xung quanh một số nội dung mà Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung thực hiện trong thời gian tới ….

Đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Thị uỷ Hồng Lĩnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay…

Tại buổi làm việc, UBKT Tỉnh ủy đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Thị uỷ Hồng Lĩnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác kiểm, tra giám sát; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đạt kết quả tốt, xử lý khá dứt điểm các vụ việc tồn đọng...; đồng thời cũng đã thống nhất với nhiệm vụ trong thời gian tới và chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh tập trung chỉ đạo quyết liệt để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu lực, hiệu quả cao hơn  góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. 

Đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lê Thành Đông khẳng định: thời gian qua thị xã Hồng Lĩnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bài bản đúng quy chế, quy định; nhất là thực hiện quy chế làm việc, quan tâm các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chỉ đạo của cấp uỷ các cấp…công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, giải quyết tốt các tồn đọng; qua kiểm tra, giám sát góp phần đôn đốc, thực hiện nghiêm túc hơn các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng tạo sự công khai minh bạch và đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, từ đó thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thường trực Thị uỷ Hồng Lĩnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, những tồn tại, hạn chế và tập trung khắc phục trong thời gian tới. 

Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao Thị ủy Hồng Lĩnh đã cụ thể hóa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng một cách bài bản, thiết thực và hiệu quả. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị Thị ủy Hồng Lĩnh quan tâm hơn việc ban hành chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền đầy đủ các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát; rà soát lại chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2024 để tập trung thực hiện các nhiệm vụ còn lại; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của cấp trên trong xử lý các vụ việc; làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan của địa phương trong cung cấp thông tin để kiểm tra, thanh tra, xử lý các vụ việc; phân loại các vụ việc, nhất là các vụ việc kéo dài; quan tâm đến đội ngũ cán làm công tác kiểm tra... Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Thị ủy chắt lọc, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc và triển khai thực hiện trong thời gian tới để công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở thị xã Hồng Lĩnh đạt kết quả cao hơn./.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.505.422
    Online: 42