DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT THỊ XÃ LẦN THỨ V 

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (Bấm vào đây để xem chi tiết)

2. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2024 - 2029 (Bấm vào đây để xem chi tiết)

3. BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT THỊ XàKHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023 (Bấm vào đây để xem chi tiết)
 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.352.745
    Online: 71