Thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/ThU ngày 19/7/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, xã và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029  và kế hoạch số 28/KH-MTTQ-BTT, ngày 26/10/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã ban hành Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Thị ủy - HĐND - UBND thị xã chúc mừng UBMTTQ thị xã nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam

Thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 10/2024, chia  thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ tháng 11/2023 đến hết tháng 7/2024) tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, phường và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Giai đoạn 2 (từ tháng 8/2024 đến hết tháng 10/2024) Tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhân dịp này, thị xã Hồng Lĩnh khánh thành 6 nhà văn hóa Thôn, Tổ dân phố. (Ảnh Nhà văn hóa TDP La Giang, phường Trung Lương)

Đồng chí Bí thư Thị ủy Lê Thành Đông và các đồng chí lãnh đạo Thị xã và phường Đức Thuận cắt băng khánh thành nhà văn hóa TDP Thuận Tiến.

Nhà văn hóa TDP Thuận Tiến, phường Đức Thuận ...

Nhiều công trình chỉnh trang đô thị được triển khai thực hiện....

...tạo được khí thế thi đua sôi nổi

Đối tượng thi đua là Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; Các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam Thị xã; Cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam các cấp; Các tầng lớp Nhân dân trong thị xã, người Hồng Lĩnh sinh sống và làm việc trong và ngoài địa bàn thị xã, định cư ở nước ngoài.

Ngoài việc đóng góp kinh phí, cán bộ, hội viên phụ nữ Đậu Liêu cùng tham gia ngày công để làm điện trang trí 

....công trình hoàn thành thể hiện đúng ý Đảng hợp lòng dân

Nhiều tuyến phố được trang trí lộng lẫy...

...tạo điểm nhấn

Nội dung thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và năm 2024; tập trung thực hiện 04 đề án gắn với 05 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029:  Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam các cấp; Đề án chuyển đổi số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;  Đề án nâng cao chất lượng hoạt động giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  Đề án đánh giá sự hài lòng của người dân về cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của Nhân dân. Thi đua phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029, với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo. Thi đua giữa các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ cấp thị xã, giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thị xã với những công trình, phần việc thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với phương châm: lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân; dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Với các chi tiêu cụ thể:

- 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã, khóa VII tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 - 100% Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức Đại hội đúng tiến độ.

-  Mỗi tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam thị xã có ít nhất 01 công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

-  Ủy ban MTTQ cấp thị xã đăng ký thực hiện ít nhất 03 mô hình, công trình, phần việc do Mặt trận Tổ quốc chủ trì hưởng ứng đợt thi đua.

- Ủy ban MTTQ cấp phường xã, mỗi đơn vị đăng ký ít nhất 03 mô hình, công trình, 02 phần việc do Mặt trận Tổ quốc chủ trì thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phường Đậu Liêu tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân phường

Thông qua nguồn xã hội hóa trao 310 suất quà cho các hộ gia đinh có HCKK trên địa bàn thị xã

...và trao học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi nhân Lễ hội Đền Cả -Dinh đô Quan Hoàng Mười.

Ông Đặng Ngọc Sơn – Chủ tịch UBMTTQ thị xã Hồng Lĩnh. cho biết: “Với mục  đích và ý nghĩa của đợt thi đua đặc biệt là tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029. Biểu dương kịp thời kết quả thi đua, sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới, các công trình tiêu biểu trong toàn tỉnh của các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt; tạo sự lan tỏa, nhân rộng cách làm hiệu quả. Kết quả của đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 được thể hiện bằng các sản phẩm, công trình, nhiệm vụ, phần việc cụ thể, bảo đảm ý nghĩa chính trị - xã hội và tính thiết thực đối với cơ sở, địa phương. Trong tổ chức thực hiện phải có kế hoạch cụ thể, tiến hành tổng kết để bảo đảm tính kế thừa và liên tục; đồng thời đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả”. /.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.084.427
    Online: 44