Sáng 1/11, UBND Thị xã tổ chức Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 (ngày 9/11)

Tham dự có đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã; các đồng chí trong Thường trực HĐND - UBND, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị sự nghiệp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Trần Xuân Thắng, Trưởng phòng Tư pháp khai mạc Lễ hưởng ứng ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2023

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Trần Xuân Đức nhấn mạnh: Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật và thượng tôn pháp luật của mọi công dân và đã được các cơ quan, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực triển khai thực hiện với trọng tâm là triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Xuân Đức, Phó chủ tịch UBND Thị xã phát biểu tại Lễ hưởng ứng ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2023

​Đối với thị xã Hồng Lĩnh, hàng năm UBND Thị xã đều ban hành Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam để tổ chức thực hiện trên địa bàn thị xã. Tinh thần thượng tôn pháp luật và năng lực vận động Nhân dân chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những chuyển biến tích cực. Người dân có ý thức chấp hành pháp luật cao hơn, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của mình; các quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

​Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Ngày pháp luật trong thời gian qua cũng còn những hạn chế nhất định: còn nhiều trường hợp pháp luật chưa được đề cao, chưa được tôn trọng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Các đại biểu tham dự

​Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật, Thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật. Triển khai thi hành kịp thời, đầy đủ các Luật, nghị quyết được Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật được các cấp có thẩm quyền thông qua; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về đất đai, dân sự; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, địa phương và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, không để những mâu thuẫn nhỏ trở thành lớn, khó giải quyết góp phần ổn định tình hình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm minh các quy định của pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp... Kiểm tra, rà soát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 phù hợp với thực tiễn cơ quan, phòng, ban, đơn vị.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, UBND thị xã kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức chung tay thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam bằng những hành động thiết thực, cụ thể, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, triển khai thi hành kịp thời, đầy đủ các luật, nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật mới được thông qua.

Đồng chí Đào Minh Sơn, Trưởng phòng Nội vụ triển khai thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp

Đồng chí Trần Quốc Thuận, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin triển khai một số nội dung về chuyển đổi số

Tại hội nghị, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã phổ biến, triển khai thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp và triển khai một số nội dung về chuyển đổi số./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.569.024
    Online: 91