THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3 tại phường Đậu Liêu,

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

UBND thị xã Hồng Lĩnh thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3 tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án thành lập Cụm công nghiêp Cổng Khánh 3

- Tên gọi: Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3;

- Diện tích: 75ha;

- Địa điểm: Tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

- Ranh giới vị trí quy hoạch cụ thể như sau:

+ Phía Bắc giáp: Đường quy hoạch rộng 25,0m;

+ Phía Nam giáp: Đường quy hoạch rộng 20,5m;

+ Phía Đông giáp: Đường quy hoạch rộng 25,0m;

+ Phía Tây giáp: Hành lang đường tránh Quốc lộ 1A, Khe suối và Đất rừng sản xuất.

- Ngành nghề hoạt động trong Cụm công nghiệp: Đa ngành nghề (trong đó: ưu tiên các ngành công nghiệp nhẹ, điện tử, điện lạnh, sản xuất thiết bị y tế, các nhà máy chế biến đồ gia dụng; sản xuất các sản phẩm tinh dầu và một số ngành nghề công nghiệp hỗ trợ khác).

2. Thành phần hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp

Theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và hướng dẫn của Sở Công thương, gồm:

- Văn bản đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3 (theo mẫu tại Phụ lục 2.2 của Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công thương);

- Báo cáo đầu tư thành lập Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3. Nội dung báo cáo được thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 11, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2027 của Chính phủ và mẫu chi tiết tại Phụ lục 2.3 của Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công thương;

- Bản sao giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp hoặc tài liệu minh chứng tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư;

- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

3. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm đề nghị nộp hồ sơ về UBND thị xã Hồng Lĩnh (qua phòng Kinh tế) trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày phát hành Thông báo này để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh theo quy định.

Giao Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp phòng VH-TT đăng tải thông báo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Hà Tĩnh và Cổng thông tin điện tử thị xã Hồng Lĩnh; Trung tâm Văn hoá-Truyền thông thị xã, UBND các phường, xã thông báo trên hệ thống truyền thanh để Nhà đầu tư quan tâm được biết và thực hiện./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.761.473
    Online: 173