Chiều ngày 15/03, phường Đậu Liêu đã triển khai kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại quỹ năm 2022. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường, đại diện Chi cục Thuế khu vực Hồng Lĩnh - Can Lộc, bí thư, tổ trưởng của các tổ dân phố.

Hội nghị đã thông qua các nội dung của kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và kế hoạch thu các loại quỹ gồm: Quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ phòng chống thiên tai và quỹ bảo trợ trẻ em.

Nhằm đạt hiệu quả thu đúng, thủ đủ hoàn thành chỉ tiêu, phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện. Phường sẽ niêm yết công khai danh sách các hộ nộp thuế và số thuế phải nộp tại các nhà văn hoá tổ dân phố để người dân được biết và tự giám sát công tác thu nộp thuế. Bên cạnh đó, tập trung huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền đến tận người dân về nghĩa vụ nộp thuế hàng năm và việc góp các loại quỹ góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phòng chống thiên tai có hiệu quả trong năm 2022.

Trong quá trình triển khai các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố tiếp tục rà soát, phối hợp với bộ phận kế toán phường, Chi cục thuế cập nhật kịp thời những sai sót (nếu có) để điều chỉnh và kịp thời thu cũng như phục vụ công tác lập sổ bộ những năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, các tổ dân phố hoàn thành việc thu thuế và các loại quỹ hoàn thành trước ngày 30/4/2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.756.454
    Online: 49