Năm 2020, Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ bảo trợ trẻ em thị xã Hồng Lĩnh đã sớm chỉ đạo triển khai cuộc vận động các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thị xã đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ bảo trợ trẻ em.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh tặng quà cho Mẹ VNAH Đào Thị Lan ở phường Trung Lương

    Kết quả, có 66 đơn vị đã đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, với tổng số tiền vận động được 252 triệu đồng, đạt 115% so với kế hoạch. Theo đó, từ nguồn quỹ thu được Ban quản lý đã trích để thực hiện công tác chăm sóc, tu bổ nghĩa trang; hỗ trợ xây dựng và sữa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

Đồng chí Trương Thanh Huyền - UVBTV - Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo thị xã tặng quà cho gia đình chính sách

    Về kết quả vận động Quỹ bảo trợ trẻ em có 68 đơn vị đã đóng góp, với tổng số tiền vận động được là hơn 279 triệu đồng, đạt 127% so với kế hoạch. Theo đó, Ban quản lý Quỹ bảo trợ trẻ em thị xã đã trích hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và trẻ em ở Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh; thăm hỏi động viên hỗ trợ cho trẻ em gặp rủi ro hoạn nạn…

Lãnh đạo thị xã tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở phường Đậu Liêu 

    Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của thị xã Hồng Lĩnh, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo trợ trẻ em thị xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động đóng góp Quỹ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động tri ân, chăm sóc người có công với cách mạng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền vận động đóng góp các loại Quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng, phấn đấu hoàn thành vận động thu Quỹ đền ơn đáp nghĩa trước tháng 7/2021 và Quỹ bảo trợ trẻ em trước 8/2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 485.258
    Online: 45