Sáng ngày 20/02/2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền, khoa giáo năm 2020. Các đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Nguyễn Quang Vinh, UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì hội nghị.

Đ.c Nguyễn Văn Hải - PBT TT Thị ủy nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền, khoa giáo năm 2020

Tại hội nghị, sau khi thông qua kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, khoa giáo năm 2020, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền, khoa giáo; đánh giá, phân tích những kết quả nổi bật của công tác Tuyên truyền, khoa giáo trong thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực tuyên truyền, triển khai, sơ, tổng kết các chỉ thị nghị quyết của Đảng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; tập trung tuyên truyền chống dịch viêm phổi cấp do virut corona gây ra...; nhất là tuyên truyền kế hoạch, công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 -2025) tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đề xuất những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã ghi nhận công tác khoa giáo,tuyên truyền các cấp, các ngành  đã nghiêm túc, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thị ủy, Thường trực Thị ủy; trách nhiệm, chủ động, tích cực tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ; Căn cứ Kế hoạch số 14-KH/BTGThU ngày 30/01/2020 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về công tác Tuyên giáo năm 2020, nhấn mạnh những nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị hệ thống Tuyên giáo từ thị xã đến cơ sở chú trọng quán triệt chuyên đề năm 2020 “ Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chủ đề năm 2020 của tỉnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; đặc biệt là phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là các hoạt động thông tin, tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ thị xã, Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Nguyễn Thị Hường - BTG Thị ủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 791.935
Online: 42