UBND thị xã Hồng Lĩnh công khai thông tin về Quy hoạch hoạch sử dụng đất năm 2030 trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh.

    Hồ sơ công khai gồm:

    + Báo cáo tóm tắt nội dung phương án Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh.

    + Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh.

    + Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh.

    Ủy ban nhân dân thị xã thông báo công khai thông tin về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh để các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan được biết và đóng góp ý kiến về phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh. Nội dung đóng góp ý kiến thể hiện bằng văn bản và gửi đến UBND thị xã (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 14/12/2020

    Trân trọng!

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.415.321
    Online: 31