Ngày 16/10/2020, UBND thị xã phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức tập huấn hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 cho cán bộ, công chức tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã trên địa bàn.

    

Đồng chí Tôn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị yêu cầu các cán bộ, công chức cần tập trung nghe giảng, tiếp thu kiến thức để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

    Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu những kiến thức chung về tổ chức ISO và Bộ tiêu chuẩn ISO; các thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008; hướng dẫn cách thức xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 : 2015 phù hợp với hoạt động quản lí nhà nước và theo mô hình khung của Bộ Khoa học  -  Công nghệ; phương pháp và các giai đoạn thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ, mục đích và kỹ năng tổ chức đánh giá; …Đặc biệt là giải đáp các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Các học viên chia sẻ những vướng mắc, khó khăn cũng như những giải pháp trong quá trình thực hiện quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

    Thông qua lớp tập huấn, các học viên được bổ sung kiến thức về hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001 : 2015, hiểu được mục đích cũng như lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015. Qua đó, tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức điều hành, kiểm soát tốt quá trình giải quyết công việc, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.281.500
    Online: 51