Sáng ngày 1/11/2019, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức Lễ hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11, đồng thời phổ biến, triển khai Luật An ninh mạng cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức cơ quan chính quyền.

Đồng chí Đinh Văn Hồng - PCT UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị
cần triển khai hưởng ứng ngày pháp luật với các hình thức, hoạt động thiết thực, phù hợp, hiệu quả

Ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị pháp luật của Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Theo đó, UBND thị xã Hồng Lĩnh yêu cầu các phòng, ban,cơ quan, đơn vị, các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế để tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị với các hình thức, hoạt động thiết thực, phù hợp, hiệu quả như: Tổ chức tuyên truyền trực quan, trên hệ thống Đài truyền thanh từ thị đến cơ sở, Trang thông tin điện tử . Lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa khu dân cư,…Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội, cháy nổ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội...

CBCNVC cơ quan chính quyền hưởng ứng ngày pháp luật

Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tìm hiểu, học tập, áp dụng pháp luật. Khuyến khích phát động phong trào thi đua gương mẫu, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, Pháp luật gắn với không ngừng học tập, cập nhật kiến thức pháp luật mới để nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách pháp luật.

Đ.c Phan Thanh Hải - Phó trưởng Công an TX phổ biến triển khai Luật an ninh mạng

Cũng tại buổi lễ này, UBND thị xã đã phổ biến, triển khai Luật An ninh mạng cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức cơ quan chính quyền/.

Thu Hằng – Thanh Trúc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 752.029
Online: 34