Ngày 27/ 3, đại hội đại biểu thành viên Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổng hợp Đậu Liêu (nhiệm kỳ 2019 - 2022) đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đồng chí Đinh Văn Thiện – Phó chủ tịch HĐND Thị xã, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và 100 đại biểu đại diện cho 1.008 thành viên của HTX đã về dự.

Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2016-2019 là nhiệm kỳ đầu tiên hợp tác xã hoạt động theo luật Hợp tác xã năm 2012 và tiếp tục thực hiện Nghị Quyết TW5 khóa IX về " tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể". Cán bộ, thành viên hợp tác xã và nhân dân đã phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn lực đã thu được những kết quả trên các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năng suất, sản lượng nông nghiệp ngày càng tăng; Công tác giao thông thủy lợi nội đồng được đảm bảo với việc thường xuyên củng cố sửa chữa; đào đắp hàng trăm m 3 kênh mương, đường nội đồng, đổ đất sỏi xô bồ các tuyến đường giao thông và xây 630m kênh bê tông Cầu Son; 960m đường cấp phối ở hai vùng, đặt 50 tuyến cống nội đồng tạo điều kiện nhân dân đi lại được thuận lợi; Công tác bảo vệ thực vật, bảo vệ sản phẩm được quan tâm thực hiện tốt; Công tác cung ứng giống, vật tư phân bón, dịch vụ sản xuất được chú trọng đã chuyển đổi sang hướng phục vụ tại chỗ, dịch vụ làm đất đáp ứng cơ bản cho nhân dân, chấm dứt được tình trạng bỏ ruộng hoang trong vụ Xuân, tăng diện tích trong vụ hè thu và tăng thêm phần thu cho HTX.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tài vụ nhận nhiệm vụ

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến về công tác tổ chức, quản lý, điều hành hợp tác xã và đề xuất các giải pháp như: Mở rộng thêm các loại hình dịch vụ mới; giữ vững ổn định sản xuất, tăng cường chỉ đạo việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phấn đấu tăng năng suất các loại cây trồng hàng năm, chuyển đổi một số diện tích có năng suất thấp sang sản xuất rau màu; Tiếp tục vận động thành viên và nhân dân chuyển đổi tích tụ ruộng đất để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất; Liên doanh liên kết để tạo sản phẩm hàng hóa; Huy động nội lực, tranh thủ đầu tư của Nhà nước để từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và sản xuất kinh doanh, xây dựng kênh mương, đường giao thông nội đồng, sửa chữa cầu cống, kênh mương đã xuống cấp. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tài vụ nhiệm kỳ 2019 - 2022./.

Phương Chi


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 1.909.881
Online: 35