Bài thơ xướng: Sáng lửa Diên Hồng

Nguyễn Trường Thiện

Rộn ràng Ngày hội của Non sông

Mặt trận khơi cao ngọn lửa nồng

Nam, Bắc thi đua dành thắng lợi

Quân, Dân dồn sức đón thành công

Dân giàu, nước mạnh xây lòng thuận

Dân chủ, văn minh tạo chí đồng

Đại hội mở bừng trang sử thắm

Bốn ngàn năm sáng lửa Diên Hồng !

Các bài họa:

Bài họa 1: ÁNH LỬA HÔNG

Nguyễn Văn Chí

( Chủ tịch Hội NCT Thị xã Hồng Lĩnh)

Tiếng trống Diên Hồng dậy núi sông

Ngọn cờ Mặt trận tiếp lửa nồng

Thi đua đánh giặc giành toàn thắng

Sự nghiệp dân giàu ắt thành công

Nhớ Bác cùng nhau ghi chữ thuận

Thương nòi tạc dạ nhớ tâm đồng

Trang vàng Mặt trận ngày chiến thắng

Đại hội tiếp thêm ánh lửa nồng

Bài họa 2:NGÀY HỘI NON SÔNG

Kiều Minh Nhật

( Trung Lương, Hồng Lĩnh)

Ngày hội từng bừng rộn núi sông

Khơi cao ngọn lửa tỏa hương nồng

Đốt lò vào cuộc vang thành quả

Hội nhập trên đường rộn chiến công

Già trẻ chung lòng tròn ước nguyện

Đảng, Dân hòa ý thỏa tâm đồng

Việt Nam độc lập xây cường quốc

Cờ đỏ vươn cao rực ánh hồng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 790.971
Online: 5