Rải thảm nhựa hạt mịn tại thôn Thuận Sơn - Thuận Lộc

Tính đến cuối tháng 5/2019, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã khởi công xây dựng 30/80 công trình chỉnh trang đô thị, đạt 37,5% kế hoạch đề ra. Trong đó, Bắc Hồng có 4/10 công trình, Đậu Liêu có 5/5 công trình, Đức Thuận có 6/19 công trình, Trung Lương 10/22 công trình, Thuận Lộc 2/10 công trình và Nam Hồng có 3/4 công trình. Toàn thị xã đã xây dựng được 2,33 km/8,293 km đường giao thông (đạt 28% kế hoạch), 4,611 km mương thoát nước (đạt 36,8% kế hoạch được duyệt); phục hồi nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa hạt mịn (tại TDP 4 phường Bắc Hồng và thôn Thuận Sơn xã Thuận Lộc) được 1,069km/1,925km, đạt 55% so với kế hoạch; cải tạo, nâng cấp 2 nhà văn hoá đạt 50% so với kế hoạch được duyệt. Về mặt hồ sơ pháp lý, thị xã đã tập trung chỉ đạo phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật được 60/80 công trình, đạt 75% kế hoạch đề ra.

Làm đường bê tông tại TDP Thuận Hòa - Đức Thuận

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2019, thị xã Hồng Lĩnh sẽ quyết tâm hoàn thành các công trình chỉnh trang đô thị trước thời hạn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn và góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt thêm các tiêu chí đô thị loại III./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 790.960
Online: 57