UBND thị xã đã ban hành "Mục tiêu chất lượng năm 2018" thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 20/8/2018, cụ thể như sau:

1. Duy trì, cập nhật và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, phấn đấu tháng 09 năm 2018 công bố hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015;

2. Phấn đấu 90% các hồ sơ được giải quyết nhanh hơn quy định tỷ lệ vượt thời gian là 10%;

3. Phấn đấu 100% các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính và hồ sơ công việc được lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ;

4. Phấn đấu tỷ lệ khiếu nại và tố cáo bằng không;

5. Phấn đấu 100% cán bộ công chức viên chức trong cơ quan thấu hiểu và thực hiện theo hệ thống ISO đã được ban hành.

Xem chi tiết tại đây


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 1.340.141
Online: 48