UBND thị xã đã ban hành "Chính sách chất lượng" theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 20/8/2018, cụ thể như sau:

" Cán bộ, công chức UBND cam kết giải quyết các thủ tục hành chính công khai, minh bạch – công tâm, chính xác – đúng pháp luật – đúng hẹn"

Xem chi tiết tại đây


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 1.340.149
Online: 51