Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả Công an thị xã hướng dẫn thành phần hồ sơ cho công dân

Theo đó, trong số 338 thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hồng Lĩnh có 287 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Hồng Lĩnh, 28 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH thị xã, 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chi cục Thuế Hồng Lĩnh và 19 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thị xã Hồng Lĩnh. So với 302 thủ tục hành chính từ khi khai trương (ngày 25/10/2017), số thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tăng lên 36 thủ tục.

(Xem và tải về Quyết định số 696/QĐ - UBND, ngày 11/5/2018)

Sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND thị xã, Trung tâm hành chính công đã rà soát, thực hiện nhiệm vụ niêm yết công khai, kịp thời đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên hệ giải quyết công việc.

Theo báo cáo, tính từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Hành chính công thị xã Hồng Lĩnh đã tiếp nhận và trả kết quả 8. 639 hồ sơ trên các lĩnh vực, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 99, 51%./.

HỒNG HẠNH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 750.825
Online: 33