Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Quý I/2022, kinh tế thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục tăng trưởng khá, tình hình an ninh trật tự được giữ vững; công tác xây dựng Đảng về hệ thống chính trị được củng cố. Văn hóa - giáo dục có nhiều kết quả nổi bật; công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm có nhiều khởi sắc; hoạt động phòng chống dịch COVID -19 được các địa phương bám sát thực hiện. QP - AN được đảm bảo. Đặc biệt, các cấp các ngành, các đoàn thể từ thị đến cơ sở đã có nhiều công trình, phần việc, nhiều hoạt động ý nghĩa lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã, mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần.

Các đồng chí Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị

Tổng giá trị sản xuất theo giá theo giá hiện hành ước đạt 355 tỷ đồng, tăng 16,6 % so với cùng kỳ, đạt 20,2% kế hoạch. Trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 511 tỷ đồng, tăng 2,6 % so với cùng kỳ, đạt 25,1% so với kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 50.900 triệu đồng, đạt 29% kế hoạch HĐND thị xã giao, bằng 256% so với cùng kỳ. 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Tôn Quang Ngọc phát biểu tại hội nghị

Công tác thu hút đầu tư theo đúng định hướng; tiếp tục phối hợp với một số nhà đầu tư để sớm trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn. Thành lập mới 9 doanh nghiệp; thu hút 1 dự án, quy mô 15 tỷ đồng, do cấp thị xã chấp thuận chủ trương đầu tư. Công tác quy hoạch, giao thông, xây dựng, môi trường được quan tâm. Tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị, trồng cây đầu năm 2022, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 17 công trình, dự án trên địa bàn, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 6 dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng phát biểu tại hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ Hồng Lĩnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; tích cực tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thị xã đến cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên gắn với xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, xử lý thông tin, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định chính trị trên địa bàn.

Phó Bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số ý kiến để khắc phục hạn chế, khó khăn, bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ quý II/2022.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải đánh giá cao những nỗ lực của các phòng ban, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I. Đồng thời đồng chí Bí thư cũng đã nêu lên những tồn tại hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đó là việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số tổ chức đảng chưa đầy đủ, nghiêm túc. Việc triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn nhiều hạn chế. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư công chậm tiến độ phải gia hạn nhiều lần nhưng chưa có giải pháp khắc phục. Một số dự án đã khởi công nhưng chậm triển khai. Kết quả hấp thụ các chính sách khuyến nông hiệu quả chưa cao, ít mô hình, việc triển khai nhân rộng còn hạn chế. Việc phối hợp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc giữa một số ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ, hiệu quả hạn chế…

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải kết luận hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thị ủy cho rằng: Tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của cấp trên.

Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/ThU của BCH Đảng bộ Thị xã về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 02-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển du lịch văn hóa, tâm linh trên địa bàn đến năm 2025; Các Kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy: Về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố; về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa V); về tiếp tục lãnh đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III.

Tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện xây dựng đô thị loại III, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã và chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phát triển các khu, cụm công nghiệp, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo. 

Hoàn thiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026-2031; phê duyệt kết quả công tác quy hoạch của các tổ chức cơ sở đảng; báo cáo, trình phê duyệt kết quả công tác quy hoạch cán bộ thị xã. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác nhân sự, tổ chức duyệt Đại hội Đoàn thanh niên, Đại hội Hội Cựu chiến binh thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cán bộ và chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

 Đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước, MTTQ và các đoàn thể tham gia tích cực vào công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và động viên các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đã khởi công. Tập trung chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ đã đề ra trong quý II./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.340.068
    Online: 50