Vừa qua, Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp phòng Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học&THCS trên địa bàn thị xã đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị tại các trường học có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động, lãnh đạo Phòng GDĐT, Phòng Nội vụ thị xã.

Lãnh đạo LĐLĐ và Phòng GDĐT trao thưởng tại hội nghị của THCS Bắc Hồng

Năm nay, do thời điểm đầu tháng 9 thị xã Hồng Lĩnh mới kết thúc xong 16 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ nên việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022 của các trường học có muộn hơn so với các năm học trước, song đến thời điểm ngày 10/10/2021, 100% các trường học đã hoàn thành tổ chức hội nghị theo quy định.

Chúc mừng Trường THCS Trung Lương

Trao thưởng tại Trường THCS Nam Hồng

Các đơn vị đã thực hiện theo đúng quy trình và quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tại hội nghị, cán bộ, giáo viên, người lao động đã được nghe lãnh đạo nhà trường, các bộ phận chuyên môn thông qua báo cáo đánh giá kết quả  năm học 2020 - 2021, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học  2021 - 2022, công khai tài chính  và dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ; Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học  2020 - 2021, phát động và ký kết phong trào thi đua năm học mới, Ban Thanh tra nhân dân báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 và bầu Ban Thanh tra nhân dân đối với các đơn vị đã hết nhiệm kỳ. Thông qua Hội nghị, các đơn vị đã kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc triển khai các hoạt động của từng nhà trường, cán bộ, viên chức, NLĐ; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, NLĐ năm học qua, đồng thời đã thảo luận đánh giá và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021; thảo luận, bàn giải pháp vừa thực hiện công tác dạy học có chất lượng vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, các giải pháp góp phần cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên…

Chúc mừng Trường Mầm non Thuạn Lộc

Trao thưởng tại Trường mầm non Bắc Hồng

Trao thưởng tại Trường Mầm non Đức Thuận

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của đại biểu đại diện LĐLĐ, Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ, các nhà trường đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa chuyên môn với công đoàn và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 791.943
    Online: 39